Hierna volgt een overzicht van de beslissingen genomen door de Geschillenkamer en het Algemeen Secretariaat van de GBA.

22 dec
2021

Beslissing in beroep nr. 143/2021 van 22 december 2021

[originele versie] Beroep tegen voorlopige maatregel – Ziekenhuisnetwerk t. Inspectiedienst


20 dec
2021

Zonder gevolg nr. 142/2021 van 20 december 2021

[originele versie] Klacht met betrekking tot verwerking van gegevens in het kader van een schadegeval


16 dec
2021

Beslissing ten gronde nr. 141/2021 van 16 december 2021

[originele versie] De uitoefening van de rechten van de betrokkene met betrekking tot de informatiesystemen van een Bank


15 dec
2021

Beslissing ten gronde nr. 140/2021 van 15 december 2021

[vertaling] gebruik van een professioneel e-mailadres door een platform voor verzoekschriften - beginsel van rechtmatigheid en transparantie - uitoefening van rechten


10 dec
2021

Beslissing ten gronde nr. 139/2021 van 10 december 2021

"[vertaling] Klacht ten gevolge van de weigering om een positief gevolg te geven aan de uitoefening van een recht op gegevenswissing met betrekking tot persartikels die in het online-archief van de uitgever beschikbaar zijn "


08 dec
2021

Beslissing ten gronde nr. 138/2021 van 8 december 2021

[originele versie] klacht wegens onrechtmatige verwerking persoonsgegevens en niet voldoen aan verzoek gegevenswissing


08 dec
2021

Beslissing ten gronde nr. 137/2021 van 8 december 2021

[originele versie] Klacht wegens het nalaten gevolg te geven aan een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens ten gevolge van de uitoefening van een recht van bezwaar jegens een ongevraagde direct marketing communicatie


07 dec
2021

Zonder gevolg nr. 136/2021 van 7 december 2021

[originele versie] Klacht met betrekking tot het uitoefenen van het recht van verzet ten aanzien van een nieuwsbrief


03 dec
2021

Zonder gevolg nr. 134/2021 van 3 december 2021

[originele versie] Klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens inzake vaccinatie


02 dec
2021

Zonder gevolg nr. 132/2021 van 2 december 2021

[originele versie] Klacht met betrekking tot het recht op rectificatie