Hierna volgt een overzicht van de beslissingen genomen door de Geschillenkamer en het Algemeen Secretariaat van de GBA.

23 dec
2020

Beslissing ten gronde nr. 82/2020 van 23 december 2020

[originele versie] Klacht wegens het noodzakelijk moeten aanmaken van een Microsoft account voor het downloaden van een document bij de FOD Financiën


23 dec
2020

Beslissing ten gronde nr. 81/2020 van 23 december 2020

[vertaling] Beslissing betreffende twee opeenvolgend optredende verwerkingsverantwoordelijken bij wie verschillende schendingen werden vastgesteld van de AVG-beginselen (rechtmatigheid, minimale gegevensverwerking accountability) en schendingen van de rechten van de betrokkenen (informatieplicht, toegang, gemakkelijke rechtsuitoefening)


17 dec
2020

Beslissing ten gronde nr. 80/2020 van 17 december 2020

[originele versie] Camerabewaking in een carwash


09 dec
2020

Zonder gevolg nr. 79/2020 van 9 december 2020

[vertaling] klacht tegen een bvba (art. 95, §1, 3° GBA-wet), kwestie van de ontvankelijkheid van bijkomend bewijsmateriaal in het kader van een lopend juridisch geschil


01 dec
2020

Zonder gevolg nr. 78/2020 van 1 december 2020

[originele versie] Klacht wegens de raadpleging van het rijksregister door een gerechtsdeurwaarderskantoor


30 nov
2020

Zonder gevolg nr. 77/2020 van 30 november 2020

[vertaling] onderzoek van de Inspectiedienst van een bedrijf dat gespecialiseerd is in publieksprofilering op sociale netwerken


27 nov
2020

Zonder gevolg nr. 76/2020 van 27 november 2020

[vertaling] Verzoek tot wissing van gegevens - niet geïdentificeerde persoonsgegevens en verwerkingsverantwoordelijke - stopgezette verwerking


26 nov
2020

Bevel nr. 75/2020 van 26 november 2020

[vertaling] klacht tegen twee bvba's voor het delen van een curriculum vitae zonder wettelijke basis


24 nov
2020

Beslissing ten gronde nr. 74/2020 van 24 november 2020

[originele versie] Klacht wegens het onrechtmatig filmen van de openbare weg en privédomein van derden met bewakingscamera’s


13 nov
2020

Beslissing ten gronde nr. 73/2020 van 13 november 2020

[originele versie] Klachten tegen sociale huisvestingsmaatschappij wegens het niet naleven van meerdere beginselen van gegevensverwerking waaronder die van rechtmatigheid en transparantie