Hierna volgt de lijst van adviezen van de GBA gepubliceerd in 2022.


21 dec
2022

Advies nr. 278/2022 van 21 december 2022

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de wapenbeurzen


21 dec
2022

Advies nr. 275/2022 van 21 december 2022

Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie


21 dec
2022

Advies nr. 271/2022 van 21 december 2022

Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (endovasculaire behandeling van een klep - mitraclip)


21 dec
2022

Advies nr. 270/2022 van 21 december 2022

Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (percutane klepstent)


21 dec
2022

Advies nr. 269/2022 van 21 december 2022

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot globaal medisch dossier


21 dec
2022

Advies nr. 268/2022 van 21 december 2022

Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het Passagier Lokalisatie Formulier en houdende wijzigingen van diverse wetsbepalingen betreffende het Informatieveiligheidscomité


21 dec
2022

Advies nr. 266/2022 van 21 december 2022

Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het recht op toegang en het recht op verbetering door de personen die in het wachtregister zijn ingeschreven


06 dec
2022

Advies nr. 264/2022 van 6 december 2022

Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (hartstimulatoren)


01 dec
2022

Advies nr. 263/2022 van 1 december 2022

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun inzake de energiekosten voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne


01 dec
2022

Advies nr. 262/2022 van 1 december 2022

Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale steun aan de huishoudens in het kader van de uitvoering van sociale maatregelen in de watersector