Hij bevordert de gegevensbescherming bij het publiek, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan minderjarigen, en bevordert de bewustwording bij verwerkingsverantwoordelijken en hun verwerkers van hun verplichtingen. Bij een vermoeden van een ernstige inbreuk kan de Eerstelijnsdienst het Directiecomité voorstellen de situatie te beoordelen met het oog op het nemen van bindende maatregelen.

Het verplichte telewerk zal het voordeel hebben gehad dat er sneller is nagedacht over de bijna volledige dematerialisering van alle procedures van de Eerstelijnsdienst. Voortaan hoeven van de e-mails die de dienst ontvangt, geen documenten meer te worden afgedrukt of papieren bestanden worden aangemaakt. Het is niet alleen een tijdsbesparing voor de medewerkers, maar ook een winst voor het milieu en voor de uitgaven van de GBA. Bovendien betekent deze dematerialisering dat de persoon die contact met ons opneemt, binnen kortere tijd een antwoord krijgt. De weinigen die per post contact opnemen met onze dienst, blijven via hetzelfde kanaal antwoord krijgen.


Communicatie van de Eerstelijnsdienst

Bewust zijn betekent een problematiek begrijpen en de moeilijkheden ervan identificeren. Dit is niet gemakkelijk bij een onderwerp dat zo omvangrijk en gevoelig is als gegevensbescherming. Daarom heeft de Eerstelijnsdienst besloten zijn twee bevoegdheden, die van het behandelen van verzoeken om informatie, bemiddeling en klachten, te combineren met bewustmaking van het belang van gegevensbescherming.

De Eerstelijnsdienst speelt een centrale rol in de GBA en vormt de schakel tussen gegevensbescherming en individuele personen. In 2020 heeft de dienst 668 klachten, 4123 verzoeken om informatie en 89 verzoeken om bemiddeling behandeld. Achter elk van deze verzoeken gaat een breed scala van doelgroepen schuil, van de burger tot de bedrijfsjurist, van de academische onderzoeker tot de politieke leider. Om ervoor te zorgen dat iedereen deze informatie krijgt, maar vooral ook dat iedereen ze begrijpt, heeft de Eerstelijnsdienst in 2020 zijn communicatiemethoden grondig herzien. Een externe dienstverlener, gespecialiseerd in duidelijke juridische taal, werd ingehuurd om de dienst bij te staan bij het herzien van al zijn werkmateriaal, zodat het leesbaar en toegankelijk zou zijn en tegelijkertijd accuraat en correct zou blijven in overeenstemming met de wet.