Hij bevordert de gegevensbescherming bij het publiek, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan minderjarigen, en bevordert de bewustwording bij verwerkingsverantwoordelijken en hun verwerkers van hun verplichtingen. Bij een vermoeden van een ernstige inbreuk kan de Eerstelijnsdienst het Directiecomité voorstellen de situatie te beoordelen met het oog op het nemen van bindende maatregelen.

Het verplichte telewerk zal het voordeel hebben gehad dat er sneller is nagedacht over de dematerialisering van alle procedures van de Eerstelijnsdienst. Voortaan hoeven van de aanvragen die de dienst ontvangt, weinig documenten te worden afgedrukt of papieren bestanden worden aangemaakt. Het is niet alleen een tijdsbesparing voor de medewerkers, maar ook een winst voor het milieu en voor de uitgaven van de GBA. Bovendien betekent deze dematerialisering dat de persoon die contact met ons opneemt, binnen kortere tijd een antwoord krijgt. De weinigen die per post contact opnemen met onze dienst, blijven via hetzelfde kanaal antwoord krijgen. In het kader van door de Eerstelijnsdienst ontvangen klachten is het echter vaak nog nodig de dossiers af te drukken, zodat andere diensten, met name de Inspectiedienst en de Geschillenkamer, kennis kunnen nemen van de soms omvangrijke stukken in de dossiers, vermits het computersysteem van de GBA niet geschikt is om dit soort taken te beheren.


Verwezenlijkingen in cijfers

In 2021 heeft de Eerstelijnsdienst 3735 informatiedossiers afgerond. In 3402 gevallen kreeg de vraagsteller een antwoord. In 214 gevallen was de GBA als instelling onbevoegd of kon er niet geantwoord worden. In 89 gevallen werd de behandeling van het dossier stopgezet (vaak omwille van het feit dat de aanvrager niet meer reageerde op de vraag naar extra duiding bij de aanvraag). 30 dossiers stuurde de Eerstelijnsdienst door naar een andere Federale autoriteit voor gegevensbescherming of naar een andere Europese toezichthouder.

Type dossier Resultaat Aantal
Informatie Informatie verstrekt 3402
Onbevoegd (doorverwijzing)/onontvankelijk 214
Behandeling stopgezet 89
Overgemaakt naar een andere federale autoriteit voor gegevensbescherming of andere Europese toezichthouder 30
Totaal   3735

De Eerstelijnsdienst behandelde ook 1683 telefonische oproepen in 2021. Van januari tot juli werden omwille van coronamaatregelen geen telefonische oproepen beantwoord.

In 2021 heeft de GBA 116 bemiddelingsdossiers afgerond. Daarvan slaagde de bemiddeling dankzij de tussenkomst van de Eerstelijnsdienst 65 keer. In 9 gevallen is de bemiddeling omgezet naar een klacht die werd doorgestuurd naar de Geschillenkamer.

Type dossier Resultaat Aantal
Bemiddeling Bemiddeling geslaagd 65
Bemiddeling niet geslaagd 6
Bemiddeling omgezet naar klacht 9
Bemiddeling onontvankelijk of behandeling stopgezet 28
Onbevoegd (doorverwijzing) 4
Behandeling stopgezet (door de aanvrager) 4
Totaal   116

Een klacht ingediend bij de GBA wordt door de Eerstelijnsdienst geanalyseerd op ontvankelijkheid. 257 van de 1928 ontvangen klachten in 2021 werden door de Eerstelijnsdienst onontvankelijk verklaard. Enkel de ontvankelijke klachten worden doorgestuurd naar de Geschillenkamer voor verdere behandeling.