Hierna volgt de lijst van aanbevelingen van de GBA gepubliceerd in 2021. Eén aanbeveling werd in 2020 afgerond, maar pas in januari 2021 gepubliceerd, vandaar dat ze in deze lijst van 2021 is opgenomen.


06 dec
2021

Aanbeveling nr. 01/2021 van 1 december 2021

Aanbeveling betreffende de verwerking van biometrische gegevens


01 apr
2021

Recommendation n° 03/2020 of 11 december 2020

Recommendation on data sanitisation and data medium destruction techniques.


26 jan
2021

Aanbeveling nr. 03/2020 van 11 december 2020

Aanbeveling inzake technieken om gegevens op te schonen en gegevensdragers te vernietigen