Hierna volgt de lijst van aanbevelingen van de GBA gepubliceerd in 2020. Een derde aanbeveling werd in 2020 afgewerkt maar pas in januari 2021 gepubliceerd.


31 jan
2020

Aanbeveling nr. 02/2020 van 31 januari 2020

De draagwijdte van de verplichting om een protocol te sluiten om de mededelingen van persoonsgegevens door de federale publieke sector de formaliseren


17 jan
2020

Aanbeveling nr. 01/2020 van 17 januari 2020

Aanbeveling betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden