Hierna volgt de lijst van aanbevelingen van de GBA gepubliceerd in 2023. 


11 dec
2023

Aanbeveling op eigein initiatief nr. 01/2023 van 11 december 2023

Aanbeveling betreffende de verstrekking van afschriften van kiezerslijsten aan politieke partijen en kandidaten met het oog op de uitoefening van verkiezingscampagnes per post en verwijzing naar de nieuwe Europese regels betreffende transparantie en gerichte politieke reclame