In 2023 ontving de GBA 3069 informatievragen.

In 25% van de gevallen werd de vraag gesteld in het kader van beeldverwerking en camera’s. Verder ging 18% van de vragen over handelspraktijken (direct marketing, wat zijn mijn rechten als datasubject, …). In 13% van de gestelde vragen ging het over privacy binnen de arbeidswereld.

Evolutie ontvangen informatievragen
Jaar Ontvangen informatievragen
2018 6128
2019 5016
2020 4107
2021 4207
2022 2985
2023 3069