In 2023 ontving de GBA 611 adviesaanvragen van overheden (de berekening van de aanvragen is tot op één of twee eenheden nauwkeurig, gelet op de verandering in de manier waarop standaardadviezen in de loop van het jaar worden verwerkt en gepubliceerd, als gevolg van de instroom van aanvragen vanaf februari 2023).


Adviezen

In 2023 ontving de GBA 611 adviesaanvragen van overheden (de berekening van de aanvragen is tot op één of twee eenheden nauwkeurig, gelet op de verandering in de manier waarop standaardadviezen in de loop van het jaar worden verwerkt en gepubliceerd, als gevolg van de instroom van aanvragen vanaf februari 2023).

Evolutie adviesaanvragen
Jaar Aantal adviesaanvragen
2018 225
2019 192
2020 149
2021 279
2022 321
2023 611

Onderstaande tabel geeft inzicht in de aard van de aanvragende instelling alsook de taal waarin de aanvraag werd gesteld en behandeld.

Adviesaanvragen in 2023 FR NL DE Aantal
Federaal 96 124 0 220
Waals Gewest 83 0 0 83
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 54 17 0 71
Duitstalige Gemeenschap 0 0 23 23
Federatie Wallonië-Brussel 25 0 0 25
Vlaamse overheid - Autorité flamande 0 189 0 189
Totaal per taalrol 258 327 23 611

Aanbevelingen

In 2023 werden geen aanbevelingen opgestart.

Opgestarte aanbevelingen
Jaar Aantal opgestarte aanbevelingen
2018 4
2019 4
2020 3
2021 0
2022 0
2023 1