De GBA ontving in 2023 694 klachten en 214 bemiddelingsdossiers.

De domeinen waarbinnen de meeste bemiddelingsdossiers zijn opgestart zijn

  • Handelspraktijken (o.a. direct marketing)
  • Telecommunicatie (o.a. cookies en sociale media)
  • Beeldverwerking en camera’s

De domeinen waarop de meeste klachten betrekking hebben zijn:

  • Handelspraktijken (o.a. direct marketing)
  • Beeldverwerking en camera’s
  • Gegevensverwerking binnen de arbeidscontext
Evolutie aantal ontvangen klachten en bemiddelingsaanvragen (verzoeken)
Jaar Klachtdossiers Bemiddelingen
2018 385 0
2019 459 0
2020 685 85
2021 1928 142
2022 604 177
2023 694 214

Duiding bij de grafiek: in 2018 en 2019 werden klacht- en bemiddelingsdossiers nog niet apart geteld. In 2021 was er een uitzonderlijk groot aantal klachten over 1 specifiek gegevenslek bij het sociale netwerk Facebook (1120 klachten).