Hierna volgt de lijst van persberichten gepubliceerd in 2020.


26 nov
2020

Burgers met klachten i.v.m. privacy beter geholpen dankzij samenwerkingsprotocol tussen de toezichthoudende autoriteiten

Een samenwerkingsprotocol tussen de vier Belgische Federale Toezichthoudende Autoriteiten over het gezamenlijk toezicht op de verwerking van persoonsgegevens (GBA, COC, Vast Comité I, Vast Comité P) zal vanaf heden de onderlinge informatiedeling versoepelen en de samenwerking bevorderen. Burgers zullen op die manier beter geholpen worden bij vragen of klachten in verband met gegevensbescherming.


25 nov
2020

De GBA legt een boete op voor de onrechtmatige verwerking van camerabeelden

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) legt aan een koppel een boete op van 1500 euro voor het filmen van de openbare weg en een privé-eigendom met bewakingcamera's. Deze straf is ook gericht op het onrechtmatig delen van die bewakingscamerabeelden met een derde partij. Videobewaking is momenteel een wijdverbreide praktijk in België, het is dus belangrijk voor de GBA dat de burgers vertrouwd zijn met de geldende regels.


30 sep
2020

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2019

Het jaar 2019 is het jaar dat de voormalige Privacycommissie werd omgevormd tot een echte Autoriteit. Een jaar waarin het Directiecomité werd aangesteld en waarin een solide Strategisch plan 2020-2025 tot stand kwam waarmee de GBA voor de komende jaren een duidelijke koers en prioriteiten kon uitstippelen. Meer concreet was 2019 ook het jaar van de eerste AVG-boetes in België en de implementatie van nieuwe procedures die voor de GBA de weg vrijmaakten voor haar acties in 2020.


14 jul
2020

600.000 euro boete: de GBA beboet Google Belgium voor het niet naleven van het recht om vergeten te worden

De GBA heeft Google Belgium een boete van 600.000 euro opgelegd voor het niet naleven van het recht van een burger om vergeten te worden, nadat Google zijn verzoek had afgewezen om verouderde artikelen die zijn reputatie schaden uit de zoekresultaten te verwijderen. Tot op vandaag is dit de hoogste boete die de GBA ooit heeft opgelegd.


17 jun
2020

Temperatuurcontroles: de GBA neemt contact op met Brussels Airport

De GBA maakt zich zorgen naar aanleiding van de berichtgeving over temperatuurcontroles op Brussels Airport. Voor de GBA bestaat er momenteel geen wettelijke basis om met geavanceerde digitale technologieën de temperatuur te meten van personen die het luchthavengebouw willen betreden. Ze nam contact op met de luchthaven om dit systeem en de juridische onderbouwing ervan beter te begrijpen.


10 jun
2020

De GBA houdt het initiatief voor de installatie van slimme camera’s aan de Kust nauwlettend in het oog

De GBA vernam via de pers dat slimme camera's aan de Belgische kust worden geïnstalleerd om de opkomst te meten. De GBA zal contact opnemen met de betrokken partijen zodat ze een beter zicht krijgt op dit project en de mogelijke gevolgen voor de privacy.


04 jun
2020

Het afstaan van gegevens kan geen voorwaarde zijn voor toegang tot fiscale informatie

Wie straks voor het invullen van zijn belastingbrief informatie gaat zoeken op de Fisconetplus website van de FOD Financiën, zal daarvoor niet meer zijn Microsoft account hoeven te gebruiken. Dat is het gevolg van een voorlopige maatregel die door de GBA aan de FOD werd opgelegd. De GBA gelastte de FOD om de toegang tot haar toepassing Fisconetplus via een Microsoft-account op te schorten. David Stevens, Voorzitter van de GBA: "De GBA laat haar tanden zien. Van een overheidsinstantie verwachten wij een voorbeeldfunctie op het gebied van gegevensbescherming. Het afstaan van persoonsgegevens mag geen voorwaarde zijn voor de toegang tot publieke informatie. Wij moedigen alle overheidsinstanties aan om na te kijken of zij niet dezelfde fout maken. »


30 apr
2020

Opsporingsapplicaties en COVID-19 databanken: voor de GBA moeten de voorontwerpen van koninklijke besluit worden herzien

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is met spoed geraadpleegd om advies uit te brengen over twee voorontwerpen van koninklijke besluit betreffende respectievelijk het gebruik van opsporingsapplicaties en het oprichten van een databank "om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen". De bescherming van persoonsgegevens vormt geen belemmering voor het gebruik van technologische instrumenten in de strijd tegen de COVID-19-epidemie, zolang zij bepaalde fundamentele beginselen in acht nemen. De normatieve teksten die het gebruik van deze instrumenten voorzien en regelen, moeten nauwkeurig en volledig zijn om een optimale transparantie voor de burger te garanderen en de noodzaak om beroep te doen op een opsporingsapplicatie, moet worden aangetoond, aldus de GBA.


10 feb
2020

Direct marketing: de Gegevensbeschermingsautoriteit legt de spelregels uit

Vandaag publiceert de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een aanbeveling over direct marketing*, haar eerste aanbeveling voor het jaar 2020. Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de GBA: "Dagelijks maken talrijke actoren gebruik van direct marketing ter attentie van miljoenen personen en dit met steeds geavanceerdere technieken:  We moesten de regels uitleggen om ervoor te zorgen dat de rechten van de burgers worden nageleefd.