Hieronder een overzicht van de persberichten gepubliceerd in 2021.


15 nov
2022

De GBA stelt haar prioriteiten voor het jaar 2023 vast

Ter gelegenheid van zijn begrotingsaanvraag voor het jaar 2023 heeft het nieuwe directiecomité van de GBA zijn grote prioriteiten voor het komende jaar aan de Kamer van volksvertegenwoordigers meegedeeld. De meeste inspanningen van de GBA zullen gericht zijn op cookies en de functionarissen voor gegevensverwerking (DPO). Mits adequate middelen voorhanden zijn, zal de GBA de formulering van regels voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de "smart city" onder de loep nemen. De Inspectiedienst en de Geschillenkamer zullen ook hun controleacties in de dossiers van "data brokers" voortzetten.


07 sep
2022

IAB Europe-zaak: het Marktenhof stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU

Het Marktenhof heeft vandaag beslist om het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen te stellen in het kader van het door IAB Europe ingestelde beroep tegen beslissing 21/2022 van de GBA.


21 jul
2022

Ontslag van twee directeurs: de GBA reageert

Met spijt heeft de GBA vernomen dat de Kamer van volksvertegenwoordigers woensdag heeft gestemd voor de opheffing van het mandaat van twee van haar directeurs in het kader van de zogenaamde artikel 45-procedure.


20 jul
2022

Een nieuwe start voor de GBA: directeur en leden van het Kenniscentrum benoemd

Het Kenniscentrum van de GBA is opnieuw compleet. Cédrine Morlière is door de Kamer van volksvertegenwoordigers tot nieuwe directeur van het Kenniscentrum benoemd. In die hoedanigheid zal zij nu ook de functie van voorzitter van de Autoriteit waarnemen. Tegelijkertijd zijn Nathalie Ragheno, Gert Vermeulen en Griet Verhenneman als nieuwe leden van het Kenniscentrum benoemd, naast Marie-Hélène Descamps, Yves-Alexandre de Montjoye en Bart Preneel.  


16 jun
2022

Onderzoek "cookies op perssites": Groupe Rossel beboet

De GBA maakt vandaag bekend dat zij een boete van 50.000 euro heeft opgelegd aan de persgroep Rossel voor haar beheer van cookies op de websites lesoir.be, sudinfo.be en sudpressedigital.be. De boete heeft vooral betrekking op schendingen in verband met de vereiste toestemming voor het plaatsen van niet-essentiële cookies. Dit is de tweede beslissing die de GBA neemt in het kader van haar thematische onderzoek naar het beheer van cookies op de meest populaire Belgische perssites.


25 mei
2022

Onderzoek "cookies op perssites": Roularta beboet

De GBA maakt vandaag bekend dat zij een boete van 50.000 euro heeft opgelegd aan de persgroep Roularta voor het beheer van cookies op de websites levif.be en knack.be. De boete heeft vooral betrekking op de wijze van verzamelen van de toestemming van de gebruiker voor het plaatsen van cookies op zijn apparaat, die niet aan alle voorwaarden van de AVG voldoet. Dit is de eerste beslissing die de GBA neemt naar aanleiding van het thematische onderzoek dat de Inspectiedienst heeft ingesteld naar het beheer van cookies op de meest populaire Belgische perssites.


04 apr
2022

Temperatuurcontroles: de GBA beboet de luchthavens van Zaventem en Charleroi*

*Bij arrest 2022/AR/560 & 2022/AR/564 van 7 december 2022 werd deze beslissing gedeeltelijk vernietigd ten aanzien van de luchthaven van Zaventem, en geheel vernietigd ten aanzien van Ambuce Rescue Team. Bij arrest 2022/AR/556 van 7 december 2022 werd deze beslissing gedeeltelijk vernietigd ten aanzien van de luchthaven van Charleroi.

De GBA heeft een boete van 200.000 euro aan Brussels Airport Zaventem en een boete van 100.000 euro aan de luchthaven Brussels South Charleroi opgelegd voor temperatuurcontroles van passagiers die in het kader van de strijd tegen COVID-19 zijn uitgevoerd. Voor de GBA hadden de luchthavens geen geldige rechtsgrond om deze gezondheidgegevens van de reizigers te verwerken.


08 maa
2022

Het nieuwe GBA-wetsontwerp brengt de onafhankelijkheid en de werking van de Autoriteit in gevaar

De GBA is bezorgd over de ontwikkelingen die haar onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen. Het gaat onder meer over: het voorontwerp van wet tot wijziging van de huidige GBA-wet, en het gebrek aan middelen die daarvoor worden uitgetrokken. Zij uit haar bezorgdheid in een advies dat vandaag is gepubliceerd en ook is gestuurd naar het Rekenhof, de Raad van State, de Europese Commissie en haar Europese tegenhangers verenigd in het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). De GBA is uiteraard bereid een constructieve bijdrage te leveren aan de aanpassing van het voorontwerp van wet. 


15 feb
2022

De GBA neemt deel aan de eerste Europese jaarlijkse gecoördineerde actie over het gebruik van de cloud door de overheid

Vandaag begint de eerste gecoördineerde handhavingsactie van het Europees Comité voor gegevensbescherming (een onafhankelijk Europees orgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU). De komende maanden zullen 22 nationale toezichthoudende autoriteiten in de hele EER (met inbegrip van de EDPS) onderzoeken starten naar het gebruik van cloudgebaseerde overheidsdiensten. De GBA neemt deel aan dit project.


02 feb
2022

De GBA herstelt de orde in de online advertentie-industrie: IAB Europe wordt verantwoordelijk gehouden voor een mechanisme dat in strijd is met de AVG

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft geoordeeld dat het Transparency and Consent Framework (TCF), dat door IAB Europe is ontwikkeld, niet voldoet aan een aantal bepalingen van de AVG. Het TCF is een wijdverspreid mechanisme dat het beheer van gebruikersvoorkeuren voor online gepersonaliseerde advertenties vergemakkelijkt, en dat een sleutelrol speelt bij het zogenaamde Real Time Bidding (RTB). De GBA heeft IAB Europe een boete van 250.000 euro opgelegd en geeft het bedrijf twee maanden de tijd om een actieplan voor te leggen om zijn activiteiten in overeenstemming te brengen.