De GBA ontving in 2023 1.459 DPO-meldingen (deze meldingen hebben betrekking op zowel organisaties die voor het eerst een DPO hebben gemeld als meldingen waarbij organisaties eerder gemelde DPO wijzigen). Op 31/12/2023 stonden bij de GBA 8749 organisaties met een actieve functionaris voor gegevensbescherming geregistreerd.