In 2023 ontving de GBA 1292 meldingen met betrekking tot gegevensinbreuken.

Evolutie opgestarte gegevensinbreukdossiers
Jaar Aantal gegevensinbreukdossiers
2018 458
2019 877
2020 1054
2021 1435
2022 1426
2023 1292

Onderstaande tabel geeft inzicht in de meest voorkomende oorzaken van de gegevensinbreuken. Bijna de helft van de gegevensinbreuken werd veroorzaakt door een menselijke vergissing.

Meest voorkomende oorzaken gegevensinbreuken Aantal
Menselijke vergissing 43%
Hacking, phishing en malware 32%
Oneigenlijk gebruik toegangsrechten 9%