4082 resultaten gevonden

Resultaten van 31 tot 40 op 4082

Document

Functieprofiel: Nederlandstalige HR-verantwoordelijke

2024
Statutaire aanwerving van een Nederlandstalige HR-verantwoordelijke.
Categorie : Publicaties

Document

Belgisch Staatsblad : HR-verantwoordelijke

2024
Aanwerving van een Nederlandstalige HR-verantwoordelijke (2024 B8/1/N)
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 41/2024 van 23 februari 2024

2024
[originele versie] Klacht over het verder gebruik van een professionele mailbox na de beëindiging van de professionele relatie
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 40/2024 van 23 februari 2024

2024
[originele versie] Klacht wegens het niet ingaan op een verzoek om gegevenswissing
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2024 van 23 februari 2024

2024
Advies m.b.t. voorontwerp van decreet tot oprichting en regeling van het Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 20/2024 van 23 februari 2024

2024
een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 17/2024 van 23 februari 2024

2024
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van een limitatieve lijst van gerechtvaardigde belangen bedoeld in artikel 29, § 1/2, eerste lid, 3° en 4°, van het oud Burgerlijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 12/2024 van 23 februari 2024

2024
Voorstel van decreet over de gegevensverwerking en -uitwisseling door Toerisme Vlaanderen voor het programma ‘Iedereen verdient vakantie’
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 39/2024 van 22 februari 2024

2024
[originele versie in het Frans] Klacht wegens weigering van verwijzing door een zoekmachine - vertegenwoordiging van de klager in de zin van artikel 80, lid 1, van de RGPD
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 38/2024 van 21 februari 2024

2024
[originele versie in het Frans] Klacht over de verwerking van persoonsgegevens via een website zonder geldige toestemming van de betrokkene
Categorie : Publicaties