4082 resultaten gevonden

Resultaten van 11 tot 20 op 4082

Document

Zonder gevolg nr. 49/2024 van 29 maart 2024

2024
[originele versie] Klacht wegens het niet ingaan op een verzoek tot inzage en het weigeren van een gegevenswissing om redenen van zwaarwegend algemeen belang
Categorie : Publicaties

Document

Waarschuwing nr. 48/2024 van 28 maart 2024

2024
[originele versie in het Frans] Klacht over het late antwoord op een verzoek om toegang na een ongeoorloofde raadpleging van het Nationaal Register door een medewerker van de ambassade
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 22 maart 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 29/2024 van 22 maart 2024

2024
Een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 28/2024 van 22 maart 2024

2024
Een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 25/2024 van 22 maart 2024

2024
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie …
Categorie : Publicaties

Pagina's

Aanbevelingen op eigen initiatief inzake verkiezingen

2024
Ter gelegenheid van wetgevingsadviesaanvraag 160/2023 van 11 december 2023 heeft het Kenniscentrum op eigen initiatief haar aanbevelingen uiteengezet voor de wetgever en de …

FAQ

Wat is politieke microtargeting?

2024
Dit staat voor het gebruik van digitale technologieën in de politieke campagnevoering waar persoonsgegevens van burgers online worden ingezameld en gebruikt om hen op maat …

Thema: Verkiezingen


Document

Nota inzake de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verkiezingen

2024
De basisbeginselen om de persoonlijke levenssfeer van burgers te eerbiedigen bij het versturen van gepersonaliseerde verkiezingspropaganda.
Categorie : Publicaties

Nieuws

Verkiezingsreclame: de GBA herinnert aan de regels in de aanloop naar de verkiezingen

2024
In de aanloop naar de verkiezingen wil de GBA herinneren aan enkele regels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden. Vandaag publiceert …

Gepubliceerd op 20 maart 2024