2443 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2443

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 7 december 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 20 november 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 158/2023 van 20 november 2023

2023
Een voorontwerp van ordonnantie betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 156/2023 van 20 november 2023

2023
Advies m.b.t. extra artikelen bij voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIV
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 25 oktober 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 20 oktober 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 152/2023 van 20 oktober 2023

2023
Een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 151/2023 van 20 oktober 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 150/2023 van 20 oktober 2023

2023
Adviesaanvraag over een ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode en het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten met het oog …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 147/2023 van 20 oktober 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2023 over wonen in eigen streek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 146/2023 van 10 oktober 2023

2023
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot vervanging van artikel 5.68/1 en 6.3/1, wijziging van artikel 5.73 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en opheffing van artikel 218 van het …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 9 oktober 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 29 september 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 145/2023 van 29 september 2023

2023
Een voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 144/2023 van 29 september 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 142/2023 van 29 september 2023

2023
Adviesaanvraag betreffende een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 141/2023 van 29 september 2023

2023
Adviesvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele voor het publiek beschikbare elektronische-communicatiediensten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 140/2023 van 29 september 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 139/2023 van 29 september 2023

2023
Adviesaanvraag van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende een voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 137/2023 van 29 september 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en verschillende andere decreten, wat betreft de bescherming van natuurlijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 136/2023 van 19 september 2023

2023
Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het decreet van 10 juli 2008 houdende …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 8 september 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 131/2023 van 8 september 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot amendement nr. 4 van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en tot opheffing van de wet …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 130/2023 van 8 september 2023

2023
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging, met het oog op het instellen van meer flexibiliteit voor mantelzorgers en personen met beperkte mobiliteit, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 129/2023 van 8 september 2023

2023
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank
Categorie : Publicaties