3109 resultaten gevonden

Resultaten van 21 tot 30 op 3109

Document

Bevel nr. 128/2021 van 25 november 2021

2021
[originele versie] Uitoefening van het recht op gegevenswissing zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke daaraan gevolg geeft
Categorie : Publicaties

Document

Waarschuwing nr. 127/2021 van 23 november 2021

2021
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klachten tegen AVIQ met betrekking tot de verwerking van gegevens uitgevoerd in het kader van de uitnodiging tot vaccinatie tegen …
Categorie : Publicaties

Persbericht

De GBA contacteert de GGC naar aanleiding van een mogelijk gegevenslek bij het platform Bruvax

2021
De GBA heeft vandaag contact opgenomen met de GGC naar aanleiding van meldingen in de pers van een mogelijk gegevenslek bij het platform Bruvax. De GBA is hiervan door de GGC niet in …

Nieuws

De GBA contacteert de GGC naar aanleiding van een mogelijk gegevenslek bij het platform Bruvax

2021
De GBA heeft vandaag contact opgenomen met de GGC naar aanleiding van meldingen in de pers van een mogelijk gegevenslek bij het platform Bruvax. De GBA is hiervan door de GGC niet in …

Gepubliceerd op 19 november 2021


Document

Zonder gevolg nr. 126/2021 van 19 november 2021

2021
[originele versie in het Frans] Klacht met betrekking tot het verzenden van e-mails na omleiding van een professionele e-mailbox
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 215/2021 van 16 november 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer ingevolge …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 214/2021 van 16 november 2021

2021
Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 213/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige gemeenschap tot wijziging van het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 212/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 211/2021 van 16 november 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de postdiensten
Categorie : Publicaties