Functionaris voor gegevensbescherming melden

Communiceer de contactgegevens van een DPO.


De mededeling van de contactgegevens van een functionaris voor gegevensbescherming bij de Gegevensbeschermingsautoriteit gebeurt via een elektronisch formulier, dat na invulling via een webportaal wordt bezorgd. Let op, formulieren die ons per mail worden bezorgd, zullen niet behandeld worden.

Het formulier dient in één van de drie landstalen ingevuld te worden. Technische bijlagen bij het aanvraagformulier mogen naast de drie landstalen ook in het Engels opgesteld zijn (andere talen worden niet aanvaard). Indien niet voldaan wordt aan deze taalvereiste zal de aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Politiediensten dienen zich tot het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC) te richten.

Procedure

Stap 1

Download het formulier

Download het formulier voor het melden van een functionaris voor gegevensbescherming.

Er is ook een handleiding beschikbaar.

Het formulier is helaas niet te openen via een mobiel toestel.
U dient het formulier te openen en in te vullen met een desk- of laptop.

Stap 2

Vul het formulier in

Vul het formulier elektronisch (via uw computer) in en valideer het.
Let op, een met de hand ingevuld en vervolgens gescand formulier zal niet verzonden kunnen worden.

U kunt een draftversie bewaren via de “Opslaan als”-functie.
De definitieve versie kunt u op dezelfde manier opslaan op een locatie die u zelf wenst.

Stap 3

Verzend het formulier via de applicatie

Verzend het ingevulde en gevalideerde formulier via ons

eforms-webportaal

U ontvangt bij een geslaagde verzending een mail met een unieke code.
Enkel wanneer u deze e-mail ontvangt, is de mededeling  geslaagd.