104 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 104

Persbericht

De GBA publiceert haar jaarverslag 2023

2024
2023 was voor de GBA een jaar van vernieuwing. Terwijl enerzijds het directiecomité opnieuw compleet werd door de benoeming van twee nieuwe directeuren in juni, werd anderzijds …

Persbericht

De zaak IAB Europe: het HvJ-EU beantwoordt prejudiciële vragen

2024
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tussen de Gegevensbeschermingsautoriteit en IAB EUROPE. In zijn beslissing oordeelde het …

Persbericht

GBA sanctioneert gegevensbeheerder Black Tiger Belgium wegens gebrek aan transparantie

2024
De GBA heeft vandaag Black Tiger Belgium (voorheen Bisnode Belgium), een bedrijf dat gespecialiseerd is in big data en gegevensbeheer, in totaal 174.640 euro aan administratieve …

Persbericht

Voor de GBA heeft een gedoopte het recht om uit het doopregister geschrapt te worden

2023
De GBA heeft vandaag het bisdom Gent bevolen om in te gaan op het verzoek van een gedoopte om uit het doopregister van zijn parochie geschrapt te worden. Volgens de GBA heeft de Katholieke …

Persbericht

Het Directiecomité van de GBA voltallig

2023
Dankzij de benoeming van twee nieuwe directeurs is het Directiecomité van de GBA weer voltallig. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft Koen Gorissen tot directeur …

Persbericht

De AVG viert haar vijfde verjaardag

2023
Vandaag 25 mei 2023 viert de GBA de vijfde verjaardag van de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), een gelegenheid voor de GBA om een blik te werpen …

Persbericht

De GBA verbiedt doorgifte fiscale gegevens van Belgische toeval-Amerikanen aan de VS

2023
De GBA heeft vandaag de doorgifte van persoonsgegevens van Belgische toeval-Amerikanen door de FOD Financiën aan de Amerikaanse belastingautoriteiten zoals voorzien in …

Persbericht

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2022

2023
2022 was een overgangsjaar voor de GBA. Haar Directiecomité werd vernieuwd na de benoeming van een nieuwe directeur van het Kenniscentrum en Voorzitster, en door de beëindiging …

Persbericht

De GBA stelt haar prioriteiten voor het jaar 2023 vast

2022
Ter gelegenheid van zijn begrotingsaanvraag voor het jaar 2023 heeft het nieuwe directiecomité van de GBA zijn grote prioriteiten voor het komende jaar aan de Kamer van volksvertegenwoordigers …

Persbericht

IAB Europe-zaak: het Marktenhof stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU

2022
Het Marktenhof heeft vandaag beslist om het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen te stellen in het kader van het door IAB Europe ingestelde beroep tegen …

Persbericht

Ontslag van twee directeurs: de GBA reageert

2022
Met spijt heeft de GBA vernomen dat de Kamer van volksvertegenwoordigers woensdag heeft gestemd voor de opheffing van het mandaat van twee van haar directeurs in het kader van de zogenaamde …

Persbericht

Een nieuwe start voor de GBA: directeur en leden van het Kenniscentrum benoemd

2022
Het Kenniscentrum van de GBA is opnieuw compleet. Cédrine Morlière is door de Kamer van volksvertegenwoordigers tot nieuwe directeur van het Kenniscentrum benoemd. …

Persbericht

Onderzoek "cookies op perssites": Groupe Rossel beboet

2022
De GBA maakt vandaag bekend dat zij een boete van 50.000 euro heeft opgelegd aan de persgroep Rossel voor haar beheer van cookies op de websites lesoir.be, sudinfo.be en sudpressedigital.be. …

Persbericht

Onderzoek "cookies op perssites": Roularta beboet

2022
De GBA maakt vandaag bekend dat zij een boete van 50.000 euro heeft opgelegd aan de persgroep Roularta voor het beheer van cookies op de websites levif.be en knack.be. De boete heeft …

Persbericht

Temperatuurcontroles: de GBA beboet de luchthavens van Zaventem en Charleroi*

2022
*Bij arrest 2022/AR/560 & 2022/AR/564 van 7 december 2022 werd deze beslissing gedeeltelijk vernietigd ten aanzien van de luchthaven van Zaventem, en geheel vernietigd ten …

Persbericht

Het nieuwe GBA-wetsontwerp brengt de onafhankelijkheid en de werking van de Autoriteit in gevaar

2022
De GBA is bezorgd over de ontwikkelingen die haar onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen. Het gaat onder meer over: het voorontwerp van wet tot wijziging van de huidige GBA-wet, …

Persbericht

De GBA neemt deel aan de eerste Europese jaarlijkse gecoördineerde actie over het gebruik van de cloud door de overheid

2022
Vandaag begint de eerste gecoördineerde handhavingsactie van het Europees Comité voor gegevensbescherming (een onafhankelijk Europees orgaan dat is samengesteld …

Persbericht

De GBA herstelt de orde in de online advertentie-industrie: IAB Europe wordt verantwoordelijk gehouden voor een mechanisme dat in strijd is met de AVG

2022
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft geoordeeld dat het Transparency and Consent Framework (TCF), dat door IAB Europe is ontwikkeld, niet voldoet aan een aantal bepalingen …

Persbericht

Sanctie voor massale verwerking van Twitter-gegevens in verband met de affaire Benalla voor politieke profilering

2022
De GBA heeft vandaag een boete opgelegd aan een ngo die strijd voert tegen desinformatie (2.700 EUR) en aan een van haar onderzoekers (1.200 EUR) wegens inbreuken op de AVG die zijn …

Persbericht

De GBA schort de maatregel op waarbij de vaccinatiestatus wordt gecontroleerd bij een aanwerving in een ziekenhuisnetwerk

2021
De GBA bevestigt vandaag een voorlopige maatregel tijdelijk op te schorten die erin bestaat de vaccinatiestatus van sollicitanten te verifiëren met het oog op hun aanwerving …

Persbericht

De GBA verduidelijkt de regels in verband met het frequent verzenden van e-mails door platforms die petities lanceren

2021
De Gegevensbeschermingsautoriteit berispt het online petitieplatform Change.org door het te gelasten de toegang tot zijn privacybeleid, de contactgegevens en de manier waarop …

Persbericht

De GBA stuurt haar ontwerpbesluit in de zaak IAB Europe naar Europese tegenhangers

2021
De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft de laatste hand gelegd aan haar ontwerpbesluit in de zaak tegen IAB Europe. Haar Europese collega's zijn hiervan in kennis gesteld …

Persbericht

De GBA contacteert de GGC naar aanleiding van een mogelijk gegevenslek bij het platform Bruvax

2021
De GBA heeft vandaag contact opgenomen met de GGC naar aanleiding van meldingen in de pers van een mogelijk gegevenslek bij het platform Bruvax. De GBA is hiervan door de GGC niet in …

Persbericht

De GBA volgt een mogelijk beveiligingslek in de CovidScan-applicatie verder op

2021
De Gegevensbeschermingsautoriteit is op de hoogte van een mogelijk beveiligingslek bij het valideren en lezen van de Covid Safe Tickets via de CovidScan-applicatie. Dit potentiële …

Persbericht

GBA gaat aan de slag met artificiële intelligentie om haar documenten toegankelijker te maken

2021
Iedere dag geeft de GBA aan de hand van beslissingen, aanbevelingen en andere richtlijnen verder vorm aan de concrete interpretatie en implementatie van de Algemene Verordening …