2553 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 10 op 2553

FAQ

Mag een bedrijf of werkgever in het kader van de voorkoming van de verdere verspreiding van het virus de namen van besmette personen/werknemers bekendmaken?

2020
Op grond van het vertrouwelijkheidsbeginsel (artikel 5.1, f) AVG) en het beginsel van de minimale gegevensverwerking (artikel 5.1, c) AVG) mag een werkgever de namen van betrokken …

Thema: Covid-19 op de werkvloer


Document

Advies nr. 99/2020 van 2 oktober 2020

2020
adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2020 tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het …
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel : Directie-assistent communicatie

2020
We zijn momenteel op zoek naar een Nederlandstalig directie-assistent voor een contract van bepaalde duur t.e.m 31/01/2021.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2020 van 23 september 2020

2020
adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de Proxi-lening
Categorie : Publicaties

FAQ

Welke persoonsgegevens mag ik als uitbater van een fitnescentrum, horecazaak, zwembad of wellnesscentrum doorgeven aan de bevoegde overheden voor het contactonderzoek?

2020
Artikel 6bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 legt de verplichting op om de contactgegevens van één bezoeker per huishouden, met name een telefoonnummer …

Thema: Verzamelen van contactgegevens in de horeca in het kader van de strijd tegen COVID-19


Document

Advies nr. 87/2020 van 11 september 2020

2020
advies over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende bestuurlijke handhaving en houdende de oprichting van een Directie Integriteitsbeoordelingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambula
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 61/2020 van 8 september 2020

2020
[originele versie] Klacht wegens de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens na raadpleging in het Rijksregister door een instelling van openbaar nut
Categorie : Publicaties

Nieuws

De GBA publiceert een rapport over de kennis en het begrip van KMO's inzake de AVG.

2020
Onze academische partner de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft in het kader van het project BOOST een rapport opgesteld over de resultaten van de antwoorden ontvangen van KMO’s …

Gepubliceerd op 31 augustus 2020