Jaarverslag

De Autoriteit stelt jaarlijks een verslag op over haar activiteiten, dat ook een uitgebreid statistisch gedeelte omvat.