Functionaris voor gegevensbescherming

De AVG voorziet in een nieuwe figuur, m.n. de functionaris voor gegevensbescherming, ook wel de Data Protection Officer (DPO) genoemd. Sommige verwerkingsverantwoordelijken (en/of verwerkers) zijn verplicht om er een aan te wijzen. Hij zal een sleutelrol spelen in het gegevensbeschermingsbeleid van zijn organisatie. 


Zijn aanwijzing zal voor de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een aantal verplichtingen met zich meebrengen, die met name die welke van cruciaal belang zijn om zijn toezichthoudende en adviserende opdrachten en zijn rol als contactpunt in alle onafhankelijkheid te kunnen uitvoeren.  Aan de hand van richtsnoeren die uitsluitend over deze functie gaan, leggen de toezichthoudende autoriteiten uit wat de artikelen 37, 38 en 39 van de AVG die op de functionaris hebben, precies omvatten.

Interessante links