Rechten van de burger

Door de AVG kan elke betrokkene een aantal rechten uitoefenen. De betrokkene oefent die rechten uit ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker moet de verwerkingsverantwoordelijke soms helpen om de uitoefening van deze rechten mogelijk te maken.


Wanneer de betrokkene één van haar rechten uitoefent, moet u hier binnen één maand op reageren. Gaat het om een complex verzoek, dan kan de u de termijn met twee maanden verlengen nadat de betrokkene hier binnen één maand van op de hoogte is gebracht. Als u kan aantonen dat het verzoek van de betrokkene duidelijk ongegrond of buitensporig is, mag u het negeren.

U mag geen betaling vragen voor het uitoefenen van deze rechten. U mag wel een vergoeding aanrekenen als het verzoek van de betrokkene duidelijk ongegrond of buitensporig is. De vergoeding moet afgestemd zijn op de administratieve kost om gevolg te geven aan het verzoek.

In de uitoefening van de rechten van de betrokkenen speelt transparantie ook een sleutelrol. Zo moet u:

  • de betrokkene duidelijk informeren over bestaan van alle rechten;
  • in begrijpelijke en heldere taal communiceren als een betrokkene rechten uitoefent;
  • de uitoefening van deze rechten faciliteren, onder meer d.m.v. elektronische middelen (bijv. een online formulier op de website te plaatsen om het recht op toegang uit te oefenen).

Wanneer u geen gevolg geeft aan het concrete verzoek van de betrokkene, moet u één maand na ontvangst van het verzoek meedelen waarom het verzoek zonder gevolg blijft (bijv. waarom ze een gegevenswissing niet doorvoert). Bovendien moet u de betrokkene wijzen op de mogelijkheid om klacht neer te leggen bij de GBA of beroep in te stellen bij een rechter.