Beslissingen

Zoeken in publicaties

Recente publicaties

Document

Advies nr. 101/2022 van 16 mei 2022

2022
Advies m.b.t. voorontwerp van wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 80/2022 van 13 mei 2022

2022
[originele versie - in afwachting van vertaling] Een stad die e-mails verstuurt naar een mailinglijst zonder de adressen van de ontvangers te verbergen
Categorie : Publicaties