Register van de verwerkingsactiviteiten

Als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker moet u interne documentatie bijhouden over de verwerking van persoonsgegevens die u uitvoert, namelijk een Register van de verwerkingsactiviteiten. Artikel 30 van de AVG voorziet maar heel weinig uitzonderingen op deze verplichting. De inhoud van het Register is nauwkeurig bepaald en biedt een overzicht om zich in overeenstemming te brengen met alle verplichtingen die uit de AVG voortvloeien. Het is een controlemiddel voor de GBA.


Vragen

Ja. Het ontbreken van een Register van de verwerkingsactiviteiten of een slechte uitvoering van deze verplichting kan worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete tot 10.000.000 euro of, voor een onderneming, tot 2% van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, als dit cijfer hoger is (art. 83 van de AVG).

Dit Register moet op het eerste verzoek van de GBA worden voorgelegd (artikel 30.4 van de AVG).

Interessante links