Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid stelt de betrokkene in staat om zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten.


De betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens op een gebruiksvriendelijke manier te verplaatsen van de ene IT-omgeving naar een andere.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan alleen worden uitgeoefend indien aan drie voorwaarden gelijktijdig is voldaan:

  •  de verwerking vindt plaats op basis van de toestemming of een overeenkomst;
  • het gaat om een geautomatiseerde verwerking (geen papieren documenten); en
  • de betrokkene heeft de persoonsgegevens zelf verstrekt.

De betrokkene krijgt het recht om zijn persoonsgegevens: 

  • te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, zoals bijvoorbeeld XML, JSON of CSV. De vorm moet de betrokkene in staat stellen om de persoonsgegevens te hergebruiken voor een andere dienst;
  • rechtstreeks te laten overdragen aan een andere dienst of verwerkingsverantwoordelijke. U moet dit alleen doen in zoverre een dergelijke rechtstreekse overdracht technisch mogelijk is.