Het recht op verbetering

De betrokkene mag op elk moment zijn of haar persoonsgegevens laten aanpassen als er fouten in staan.


De betrokkene heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring toe te voegen.

Als u deze persoonsgegevens heeft doorgegeven aan derde partijen, moet u die derde partijen op de hoogte brengen van de aangebrachte verbetering. U hoeft derde partijen niet op de hoogte te brengen indien dit onmogelijk is of een onevenredige grote inspanning vergt.