Portret van David Stevens voorzitter van GBA

Voorwoord

Beter voorkomen dan genezen is ook in gegevensbescherming belangrijk!

Naast de geplande veranderingen, heeft 2020 voor onze Autoriteit ook heel wat ongekende uitdagingen met zich meegebracht. Ondanks alle moeilijkheden, zijn wij toch op koers kunnen blijven in het vernieuwingstraject van onze Autoriteit.

Het jaar begon alvast opperbest, door de goedkeuring van ons Strategisch Plan 2020-2025, het bijhorende Beheersplan 2020 en met zes bijkomende medewerkers. Gezien de nieuwe toezichtsbevoegdheden werden deze nieuwe collega’s hoofdzakelijk ingeschakeld in het handhavingsproces, dus bij de Geschillenkamer en Inspectiedienst. Al snel resulteerde dat in talloze onderzoeken en uitspraken, en in sommige gevallen ook tot sancties. 2020 was ook het jaar waarin de Inspectiedienst de eerste keer voorlopige maatregelen oplegde.

Maar ook door andere directies werd er verrevan stilgezeten. Het aantal klachten verdubbelde, terwijl door een nieuwe regering in het najaar ook weer meer adviesvragen over wet- en regelgeving moesten worden behandeld. In tussentijd werden ook voor enkele nieuwe toezichtsinstrumenten of -bevoegdheden (zoals bijvoorbeeld adviezen over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen) de noodzakelijke processen en procedures uitgewerkt. Als efficiënte toezichthouder (onze zesde strategische doelstelling) brachten wij bovendien ook zelf het idee in de praktijk dat gegevensbescherming eenvoudig moet zijn, door bijvoorbeeld het meldingsformulier voor gegevenslekken significant te vereenvoudigen. De meldingen zijn intussen eveneens sterk toegenomen. Toen enkele maanden later het corona-virus ervoor zorgde dat nagenoeg alle menselijke interactie vooral elektronisch moest verlopen, heeft dat ons niet van onze koers doen afwijken. Ons plan was immers duidelijk: sensibiliseren en informeren, handhaven waar het moet, nieuwe evoluties identificeren en beantwoorden, samenwerken met andere toezichthouders of belangrijke stakeholders,  en zodoende de GBA op de kaart zetten als ervaren gids en referentiecentrum inzake digitale informatie.

Dankzij de harde inzet van alle medewerkers en ondanks vaak moeilijke omstandigheden (door onder meer een structureel te gering budget), hebben wij dat ook tijdens de tweede jaarhelft waargemaakt. In zekere zin hebben de corona-crisis en het toegenomen belang van digitale informatie en communicatie, onze missie en vernieuwde aanpak nog beter in de verf gezet.

We gaven niet alleen adviezen over wet- en regelgeving voor allerlei nieuwe gegevensverwerkingen in de strijd tegen het virus, maar eveneens over het al dan niet correct inschatten van de aan de Coronalert-app verbonden risico’s. Ook voor onze meer proactieve aanpak was er meer dan gelegenheid genoeg. Of het nu ging over temperatuurmeting op school of op het werk, over camera’s voor druktemeting aan de kust, of over bijkomende maatregelen door lokale of provinciale overheden. We vroegen informatie op, analyseerden ze en konden daardoor ook transparant richtsnoeren of nuttige informatie tijdig op onze website publiceren. “Beter voorkomen dan genezen”, is immers ook in gegevensbescherming belangrijk. Als kers op de taart konden wij al die informatie ook in een aantrekkelijke vorm brengen, dankzij onze vernieuwde visuele identiteit.

Namens het directiecomité wil ik hierbij vooral al onze medewerkers bedanken om in het stormjaar 2020 overeind te blijven en elke dag het beste van zichzelf te geven. Nog even moed houden: na regen komt immers altijd zonneschijn…

 

Namens het directiecomité

David Stevens, Voorzitter