65 resultaten gevonden voor "eID"

Resultaten van 31 tot 40 op 65

Archief
CBPL

Advies nr. 145/2018 van 19 december 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende het Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 11/2016 van 16 maart 2016

2016
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit houdende uitvoering van hoofdstuk I quinquies van de eerste titel van het vijfde deel van het gerechtelijk wetboek …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 100/2019 van 3 april 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 04/2017 van 11 januari 2017

2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2015 van 18 februari 2015

2015
Aanbeveling aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging waarmee de toegangen tot het Rijksregister en de daaruit volgende verwerkingen van Rijksregistergegevens …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 38/2018 van 2 mei 2018

2018
Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 03/2010 van 9 juni 2010

2010
Aanbeveling betreffende de toepassing van de circles of trust en de transparantieverplichting m.b.t. de raadplegingen van de informatiegegevens van het Rijksregister
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2014 van 26 februari 2014

2014
Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 60/2013 van 27 november 2013

2013
Adviesaanvraag m.b.t. het voorontwerp van wet met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor Belgische paspoorten en reisdocumenten
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2010 van 17 maart 2010

2010
Aanbeveling over de na te leven basisbeginselen bij het gebruik van e-ticketing door de openbare vervoersmaatschappijen
Categorie : Publicaties