2484 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2484

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 28 maart 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 22 maart 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 29/2024 van 22 maart 2024

2024
Een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 28/2024 van 22 maart 2024

2024
Een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 25/2024 van 22 maart 2024

2024
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 11 maart 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 23 februari 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2024 van 23 februari 2024

2024
Advies m.b.t. voorontwerp van decreet tot oprichting en regeling van het Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 20/2024 van 23 februari 2024

2024
een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 17/2024 van 23 februari 2024

2024
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van een limitatieve lijst van gerechtvaardigde belangen bedoeld in artikel 29, § 1/2, eerste lid, 3° en 4°, van het oud Burgerlijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 12/2024 van 23 februari 2024

2024
Voorstel van decreet over de gegevensverwerking en -uitwisseling door Toerisme Vlaanderen voor het programma ‘Iedereen verdient vakantie’
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 11/2024 van 20 februari 2024

2024
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet over de gegevensverwerking en - uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 9 februari 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 10/2024 van 9 februari 2024

2024
Advies m.b.t. voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 19 januari 2024

2024
 Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 07/2024 van 19 januari 2024

2024
Advies m.b.t. wetsontwerp tot invoering van een sociaaltariefpremie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 04/2024 van 19 januari 2024

2024
Voorontwerp van wet houdende de organisatie van de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de inspectie- en controleopdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 01/2024 van 19 januari 2024

2024
Een ontwerp van decreet over de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 3 januari 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 22 december 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 18 december 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 170/2023 van 18 december 2023

2023
een voorontwerp van ordonnantie betreffende de sociale kaart
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 169/2023 van 18 december 2023

2023
een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, wat betreft de begeleiding bij interlandelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 168/2023 van 18 december 2023

2023
Voorontwerp van wet tot digitalisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, de bedrijven, de rechtspersonen en bepaalde derden en tot opheffing …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 166/2023 van 18 december 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot uitvoering …
Categorie : Publicaties