2194 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2194

Document

Advies nr. 118/2022 van 3 juni 2022

2022
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een premie voor de individuele opleiding in de onderneming
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 117/2022 van 3 juni 2022

2022
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere lid-Staten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2022 van 3 juni 2022

2022
Voorontwerp van wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II (artikelen 18, 19, 37, 43, 44, 45, 47, 55 en 57)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 112/2022 van 3 juni 2022

2022
Ontwerp van wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de invoering van het eDossier-platform
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 111/2022 van 3 juni 2022

2022
Ontwerp van ministerieel besluit met betrekking tot de opleiding voor professionele gebruikers van biociden van producttype 14 en van producttype 18
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 110/2022 van 3 juni 2022

2022
Adviesaanvraag over een Koninklijk besluit met betrekking tot de opleiding van professionele gebruikers van biociden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 109/2022 van 3 juni 2022

2022
Adviesaanvraag over bepaalde artikelen van het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt en tot invoering van een tuchtraad in het Gerechtelijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 107/2022 van 3 juni 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 105/2022 van 3 juni 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2022 van 3 juni 2022

2022
Advies m.b.t. het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag en de ordonnantie van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2022 van 3 juni 2022

2022
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2022 van 3 juni 2022

2022
- voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen - ontwerp van koninklijk besluit …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2022 van 16 mei 2022

2022
Advies m.b.t. voorontwerp van wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 98/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, 6°, en 3/1 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen (artikelen 49 – 53, 62)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies over het artikel X+10 van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 15 tot 20 van de Brusselse Huisvestingscode
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 87/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 86/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 85/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies m.b.t. de artikelen X+8 en X+9 van een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies m.b.t. de artikelen X tot en met X+7 van een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 83/2022 van 13 mei 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 100/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot bepaalde artikelen van het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 82/2022 van 3 mei 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende wijzigingen betreffende geneeskundige verstrekkingen op het gebied van medische hulpmiddelen en implantaten
Categorie : Publicaties