2776 resultaten gevonden

Resultaten van 31 tot 40 op 2776

FAQ

Mijn bank belt me op om te vragen of ik tevreden ben over hun diensten. Is dat direct marketing?

2020
Nee. Dat is het enkel als uw bank tijdens het telefoongesprek ook andere diensten aanbiedt waar u tot nu geen toegang toe had of die u nog niet overwogen hebt.

Thema: Wat is direct marketing?


FAQ

Een politicus stuurt mij een sms of e-mail tijdens de verkiezingscampagne. Kan ik mij als burger hiertegen verzetten?

2020
Berichten verstuurd door politieke partijen of kandidaten voor electorale doeleinden zijn, strikt gezien,  geen reclame in de zin van het Wetboek van Economisch Recht en …

Thema: Verkiezingen


FAQ

Ik wil gepersonaliseerde verkiezingspropaganda versturen. Mag ik daarvoor gebruik maken van de gegevens uit een bestaande databank die niet specifiek voor politieke doeleinden werd samengesteld?

2020
Neen. Politieke partijen en kandidaten bij een verkiezing kunnen in de verleiding komen om bestaande (openbare en private) databanken te gebruiken om gepersonaliseerde verkiezingspost …

Thema: Verkiezingen


FAQ

Moet ik altijd toestemming geven als er een foto van mij wordt genomen?

2020
Neen. Uw toestemming is niet altijd vereist. Er zijn uitzonderingen. Bovendien kan de toestemming impliciet zijn. In het algemeen moet een onderscheid worden gemaakt tussen …

Thema: Recht op afbeelding


FAQ

Welke zijn uw rechten in verband met cookies?

2020
U heeft verschillende specifieke rechten met betrekking tot de installatie en het uitlezen van cookies en andere trackers op uw apparaten (computer, smartphone, tablet...) : U …

Thema: Cookies en andere traceringsmiddelen


FAQ

Kan uw toestemming geldig worden afgeleid uit de instellingen van uw webbrowser ?

2020
Neen. De browserinstellingen laten momenteel geen geldige verzameling van uw toestemming toe. U kunt immers (nog) geen toestemming geven naargelang de doeleinden die de verschillende …

Thema: Cookies en andere traceringsmiddelen


FAQ

Kan mijn werkgever aan alle werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van veiligheid en gezondheid op het werk?

2021
Neen. De werkgever heeft in de Arbeidsovereenkomstenwet een wettelijke verplichting om als een goed huisvader te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden …

Thema: Verwerking van persoonsgegevens i.v.m. vaccinatie in het kader van de strijd tegen COVID-19


FAQ

Kan de provinciegouverneur de registratieplicht in de horeca uitbreiden?

2020
Ja, dit kan. Het ministerieel besluit van 30 juni 2020 bepaalt dat horeca-uitbaters de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot …

Thema: Verzamelen van contactgegevens in de horeca in het kader van de strijd tegen COVID-19


FAQ

Mag ik op de werkplaats een camera installeren die op basis van artificiële intelligentie een waarschuwing stuurt naar de werkgever wanneer een werknemer geen mondmasker draagt?

2020
Neen, dit mag meestal niet. De camera die de werknemers filmt voert een verwerking van persoonsgegevens uit, zelfs wanneer de camerabeelden uitsluitend lokaal en heel kortstondig …

Thema: Covid-19 op de werkvloer


FAQ

Moet ik als zaakvoerder van een gelegenheid die onderworpen is aan de verplichting om contactgegevens te verzamelen, controleren of de door de klant verstrekte gegevens correct zijn?

2020
Nee. De AVG voorziet normaal dat de verwerkte gegevens inderdaad correct moeten zijn, doch de besluiten vermelden niet of (en, zo ja, hoe) de horeca-uitbaters zich moeten vergewissen …

Thema: Verzamelen van contactgegevens in de horeca in het kader van de strijd tegen COVID-19