3630 resultaten gevonden

Resultaten van 31 tot 40 op 3630

Document

Advies nr. 61/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de “Intergovernmental Authority on Development”, gedaan te Brussel op 16 februari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 60/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak van ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 59/2023 van 9 maart 2023

2023
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen - belastingvermindering voor giften
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 58/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de “Intergovernmental Authority on Development”, gedaan te Brussel op 16 februari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 57/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 56/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende wijziging van het Wetboek der successierechten wat betreft de taks tot vergoeding der successierechten, en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 55/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met het oog op de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 54/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 53/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 en VII.154 van het Wetboek van economisch recht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 52/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische …
Categorie : Publicaties