3357 resultaten gevonden

Resultaten van 31 tot 40 op 3357

Document

Advies nr. 145/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeterexpert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 143/2022 van 19 juli 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet houdende administratieve vereenvoudiging in fiscale zaken
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 142/2022 van 19 juli 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de …
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel: Statutair Adviseur Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van een Franstalig adviseur – communicatie en woordvoerder – statutaire functie - graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/2/F)  - Algemeen Secretariaat
Categorie : Publicaties

Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Statutair Adviseur Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van een Franstalig adviseur – communicatie en woordvoerder – statutaire functie - graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/2/F) - Algemeen Secretariaat
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 114/2022 van 13 juli 2022

2022
[originele versie] Klacht wegens het consulteren van een professionele mailbox
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 113/2022 van 12 juli 2022

2022
[originele versie in het Frans] Klacht met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie, toegang en verzet in verband met direct marketing
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 112/2022 van 7 juli 2022

2022
[originele versie] Uitoefening van het recht van inzage met betrekking tot raadpleging van het rijksregister
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 111/2022 van 7 juli 2022

2022
[originele versie] Uitoefening van het recht van inzage met betrekking tot raadpleging van het rijksregister
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 110/2022 van 7 juli 2022

2022
[originele versie in het Frans] Klacht betreffende de uitoefening van het recht van inzage
Categorie : Publicaties