2776 resultaten gevonden

Resultaten van 21 tot 30 op 2776

FAQ

Welke informatie mag ik aan een werknemer vragen die omstandigheidsverlof (klein verlet) vraagt om zich te laten vaccineren?

2021
Wanneer een werknemer een klein verlet aanvraagt om zich te laten vaccineren mag u als werkgever alleen de informatie opvragen die strikt noodzakelijk is om de reden (vaccinatie …

Thema: Covid-19 op de werkvloer


FAQ

Kan een werkgever mij om een vaccinatiebewijs vragen?

2021
Nee, de vaccinatiestatus van een persoon is een gezondheidsgegeven. Gezondheidsgegevens zijn een bijzondere categorie van persoonsgegevens. Artikel 9.1 AVG verbiedt de verwerking …

Thema: Verwerking van persoonsgegevens i.v.m. vaccinatie in het kader van de strijd tegen COVID-19


FAQ

Mag ik in mijn winkel een camera installeren die op basis van artificiële intelligentie een waarschuwing stuurt naar een winkelbediende wanneer de bezoeker geen mondmasker draagt?

2020
Neen, dit mag meestal niet. De camera die de bezoeker van de winkel filmt voert een verwerking van persoonsgegevens uit, zelfs wanneer de camerabeelden uitsluitend lokaal en …

Thema: Covid-19 op de werkvloer


FAQ

Mag ik de contactgegevens verzamelen met behulp van de eID?

2020
De besluiten voorzien geen specifiek systeem voor het verzamelen van de contactgegevens. Een verzamelsysteem via eID is dus niet nadrukkelijk verboden. Het is echter niet mogelijk …

Thema: Verzamelen van contactgegevens in de horeca in het kader van de strijd tegen COVID-19


FAQ

Mag ik een realtime infrarood camera in de onthaalruimte van mijn bedrijf plaatsen waarmee de lichaamstemperatuur van mijn werknemers kan gemonitord worden?

2020
Neen, dit mag niet. De lichaamstemperatuur van een persoon is een gezondheidsgegeven. De verwerking van gezondheidsgegevens is krachtens artikel 9.1 AVG verboden tenzij een wet …

Thema: Covid-19 op de werkvloer


FAQ

Mag ik de werknemers en bezoekers van mijn bedrijf verplichten een vragenlijst in te vullen om na te gaan of zij symptomen van COVID-19 vertonen, of zij zich tijdens de afgelopen 14 dagen in een risicogebied bevonden en of zij recent in contact kwamen met personen die positief testten op COVID-19?

2020
Neen, dit mag niet. De AVG is van toepassing op de registratie van persoonsgegevens in de vragenlijst. Een organisatie kan bezoekers of werknemers nooit verplichten tot het …

Thema: Covid-19 op de werkvloer


FAQ

Mag ik wel de persoonsgegevens (zoals telefoonnummer, naam en voornaam) opgeven van de personen met wie ik contacten had om te antwoorden op de vragen van een contactonderzoeker? Overtreed ik dan niet de AVG?

2020
Ja, u mag dit. U kan de persoonsgegevens van contactpersonen met de contactonderzoeker delen zonder de AVG te schenden omdat de overheid hiervoor een bijzonder wettelijke regeling …

Thema: Opsporingsapplicaties en COVID-19 databanken: voor de GBA moeten de voorontwerpen van koninklijke besluit worden herzien


FAQ

Moet de contactonderzoeker niet meedelen van wie hij mijn contactgegevens heeft gekregen?

2020
Neen, de contactonderzoeker moet u deze informatie niet meedelen omdat de overheid hiervoor een bijzonder wettelijke regeling heeft aangenomen. In dit geval heeft de verwerkingsverantwoordelijke …

Thema: Opsporingsapplicaties en COVID-19 databanken: voor de GBA moeten de voorontwerpen van koninklijke besluit worden herzien


FAQ

Schend ik mijn beroepsgeheim wanneer ik de contactgegevens doorgeef van personen met wie ik in contact kwam in het kader van mijn beroep (bv. Als maatschappelijk werker sociale dienst, actief in de thuiszorg, arbeidstrajectbegeleider, arts,…)?

2020
Neen, u schendt uw beroepsgeheim niet. Ook indien de besmette persoon drager is van het beroepsgeheim, zal hem of haar, zoals elke andere besmette burger, gevraagd worden de personen …

Thema: Opsporingsapplicaties en COVID-19 databanken: voor de GBA moeten de voorontwerpen van koninklijke besluit worden herzien


FAQ

Wanneer moet ik de camerawet toepassen?

2020
Het moet duidelijk handelen over een zogenaamde “bewakingscamera”, dus niet zomaar elke camera zal onderworpen zijn aan de Camerawet. Om de verwerkingsverantwoordelijke …

Thema: Bewakingscamera's