3357 resultaten gevonden

Resultaten van 21 tot 30 op 3357

Document

Advies nr. 159/2022 van 19 juli 2022

2022
- een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 158/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 157/2022 van 19 juli 2022

2022
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot steun aan de Belgische Kamers van Koophandel en de Belgische businessclubs
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 154/2022 van 19 juli 2022

2022
Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 153/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 152/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het abattement op het verkooprecht en tot invoering van een aanvullend abattement op het verkooprecht in geval van verbetering van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 151/2022 van 19 juli 2022

2022
Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende institutionele en private instellingen voor collectieve belegging en instellingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 150/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen met het oog op de invoering van een facultatieve versnelde procedure voor de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 147/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een algemeen kader voor de erkenning van beroepskwalificaties
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 146/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de erkenning van beroepskwalificatie in de binnenvaart
Categorie : Publicaties