Onderwijs

Het recht op privacy eindigt niet aan de schoolpoort.


De schooldirectie en leerkrachten dienen een aantal regels in acht te nemen om de persoonlijke levenssfeer van elke leerling te respecteren. De ouders zitten hierover met heel wat vragen:

  • Welke informatie mag de school allemaal opvragen?
  • En hoe lang mag ze die bijhouden? Wat doet de school met de foto’s van mijn kind?
  • Mogen leerlingen de les filmen of mag de leerkracht de klas filmen?
  • ...

U vindt de antwoorden op deze vragen op onze ik beslis-website in het thema "Privacy op school".

Interessante links