Een bemiddeling aanvragen

U wordt geconfronteerd met een probleem inzake gegevensbescherming en u wenst de tussenkomst van de GBA.


De Eerstelijnsdienst zal proberen een akkoord te bereiken tussen de partijen. Als er geen akkoord wordt bereikt, zal het formeel verzoek na uw toestemming worden omgezet in een klacht. De Geschillenkamer zal dan het dossier opvolgen.

De behandelingstermijn bedraagt +/- 3 maanden omdat de behandeling een onderzoek vergt van de door de verschillende partijen meegedeelde stukken.

Als politie- of inlichtingendiensten jouw gegevens verwerken, kan je contact opnemen met respectievelijk het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) of met het Vast Comité I, omdat hiervoor een speciale procedure geldt.

Procedure

Stap 1

Verifieer de ontvankelijkheidsvoorwaarden

Uw aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn en een bewijs bevatten van de voorafgaande uitoefening van uw rechten bij de derde partij.

Stap 2

Download het formulier

Stap 3

Verzend uw ingevuld en ondertekend formulier

  • ofwel per post ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel;
  • ofwel via onze website, waar u hieronder uw documenten kunt opladen.

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.