2578 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 10 op 2578

Document

Aanwerving van een Adviseur informatiemanagement en overheidsopdrachten

2020
Aanwerving van een Adviseur informatiemanagement en overheidsopdrachten voor de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 126/2020 van 27 november 2020

2020
Voorstel van decreet tot wijziging van de artikelen 2, 33bis/1, 34 en 35 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en tot …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 117/2020 van 26 november 2020

2020
Ontwerp van koninklijk besluit, wat de informatiegegevens betreffende de leerlingen en studenten betreft, tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 122/2020 van 26 november 2020

2020
Advies m.b.t. hoofdstuk 5 van titel 2 van het voorontwerp van de programmawet – artikelen 22 t.e.m. 26
Categorie : Publicaties

Nieuws

De GBA legt een boete op voor de onrechtmatige verwerking van camerabeelden

2020
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) legt aan een koppel een boete op van 1500 euro voor het filmen van de openbare weg en een privé-eigendom met bewakingcamera's. …

Gepubliceerd op 25 november 2020


Document

Beslissing ten gronde nr. 74/2020 van 24 november 2020

2020
[originele versie] Klacht wegens het onrechtmatig filmen van de openbare weg en privédomein van derden met bewakingscamera’s
Categorie : Publicaties

Pagina's

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren

2020
Omdat het erg makkelijk is om een grote schuldenlast op te bouwen, wilde de wetgever de consument daartegen beschermen door de oprichting van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

Pagina's

De Autoriteit als bemiddelaar

2020
Wanneer het antwoord van de kredietgever op uw verzoek om toegang te krijgen tot je gevevens u niet kan overtuigen of als hij weigert de foutieve gegevens recht te zetten of te schrappen, …

Document

Advies nr. 114/2020 van 6 november 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het gemeenschapscentrum …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 108/2020 van 5 november 2020

2020
Advies over een ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot het bepalen van de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot de doeleinden …
Categorie : Publicaties