2868 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 10 op 2868

Document

Arrest van 17 februari 2021 van het Marktenhof (AR/74)

2021
Hof van Beroep - Arrest van 17 februari 2021 (2021/AR/74)
Categorie : Publicaties

Persbericht

Facebook-zaak: het HvJ-EU heeft uitspraak gedaan

2021
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich vandaag uitgesproken in de sinds 2015 lopende zaak tussen Facebook en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Volgens het HvJ-EU kan …

Nieuws

Facebook-zaak: het HvJ-EU heeft uitspraak gedaan

2021
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich vandaag uitgesproken in de sinds 2015 lopende zaak tussen Facebook en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gepubliceerd op 15 juni 2021


Document

Advies nr. 103/2021 van 15 juni 2021

2021
Advies m.b.t. 3 voorontwerpen van wet houdende de instemming met de volgende internationale akten: 1. het Negende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging, …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 72/2021 van 14 juni 2021

2021
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht tegen een overheidsinstantie voor het verzenden van een rapport aan derden en het uitblijven van een reactie binnen de wettelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2021 van 14 juni 2021

2021
advies mbt: 1. een ontwerp van kb houdende wijziging van het kb van 18/11/2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 94/2021 van 14 juni 2021

2021
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de elektronische gerechtelijke openbare verkoop van roerende goederen …
Categorie : Publicaties