3630 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 10 op 3630

Nieuws

AI en gegevenslekken: de GBA geeft een keynote en een webinar

2023
De GBA zal spreken op twee evenementen over onderwerpen die cruciaal zijn voor het dagelijkse beheer van gegevens enerzijds en voor de toekomst van gegevensbescherming anderzijds. …

Gepubliceerd op 29 maart 2023


Document

Bevel nr. 39/2023 van 29 maart 2023

2023
[originele versie] Uitoefening van het recht op inzage zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke daaraan gevolg geeft
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 38/2023 van 27 maart 2023

2023
[originele versie] Aanvaarding tijdens het bestelproces bij online aankoop van zowel de algemene voorwaarden als het contacteren voor commerciële doeleinden
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 27/2023 van 27 maart 2023

2023
[originele versie] Aanvaarding tijdens het bestelproces bij online aankoop van zowel de algemene voorwaarden als het contacteren voor commerciële doeleinden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 65/2023 van 24 maart 2023

2023
Standaardadvies betreffende de redactie van normatieve teksten
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 37/2023 van 23 maart 2023

2023
[originele versie in het Frans] Klacht tegen een bedrijf wegens het niet respecteren van het recht van de klager om bezwaar te maken tegen de ontvangst van direct marketing e-mails
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 74/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de aanplant en het onderhoud van boslandbouwsystemen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 73/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 72/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over steun voor innovatieve investeringen in de landbouw
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 71/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Categorie : Publicaties