3357 resultaten gevonden

Resultaten van 11 tot 20 op 3357

Persbericht

Een nieuwe start voor de GBA: directeur en leden van het Kenniscentrum benoemd

2022
Het Kenniscentrum van de GBA is opnieuw compleet. Cédrine Morlière is door de Kamer van volksvertegenwoordigers tot nieuwe directeur van het Kenniscentrum benoemd. …

Nieuws

Een nieuwe start voor de GBA: directeur en leden van het Kenniscentrum benoemd

2022
Het Kenniscentrum van de GBA is opnieuw compleet. Cédrine Morlière is door de Kamer van volksvertegenwoordigers tot nieuwe directeur van het Kenniscentrum benoemd. …

Gepubliceerd op 20 juli 2022


Document

Publicatie Belgisch Staatsblad: Contractuele Adviseurs Geschillenkamer Algemeen Secretariaat

2022
Aanwerving van 2 Franstalige contractuele adviseurs – graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/3/F) in het kader van 2 voltijdse vervangingscontracten (bij de Geschillenkamer …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 115/2022 van 19 juli 2022

2022
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht betreffende de verstrekking van gegevens over de gezondheid van werknemers (personeelsbewegingen - verklaring van ongeschiktheid)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 169/2022 van 19 juli 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via eBox
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 168/2022 van 19 juli 2022

2022
Adviesaanvraag over een wetsvoorstel teneinde toegang te verstrekken tot de archieven, met het oog op het opnieuw samenstellen van gezinnen waarvan de leden na een gedwongen scheiding …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 166/2022 van 19 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet betreffende de verwerkingen van persoonsgegevens door de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 162/2022 van 19 juli 2022

2022
Een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van de consumenten die oude metalen of goederen die edele stoffen bevatten verkopen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 161/2022 van 19 juli 2022

2022
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 160/2022 van 19 juli 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot bepaling van de beginselen voor de loting van burgers voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Kamer
Categorie : Publicaties