4074 resultaten gevonden

Resultaten van 11 tot 20 op 4074

Document

Advies nr. 40/2024 van 26 april 2024

2024
Een ontwerp van Ministerieel Besluit over de werking en de beveiligingsmaatregelen van het digitale systeem in het kader van de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 39/2024 van 26 april 2024

2024
Een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft de structuur en organisatie van het leerplichtonderwijs, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2024 van 26 april 2024

2024
Advies m.b.t een voorontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan de elektronische overhandiging van de verklaring van wettelijke samenwoning …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 37/2024 van 26 april 2024

2024
Een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 35/2024 van 26 april 2024

2024
Verzoek om advies over voorontwerp van ordonnantie betreffende de openbare archiefstukken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 63/2024 van 25 april 2024

2024
[originele versie] Uitoefening van het recht van inzage
Categorie : Publicaties

Document

Waarschuwing nr. 60/2024 van 22 april 2024

2024
[originele versie in het Frans] Klacht over het onrechtmatig delen van persoonlijke gegevens zonder voorafgaande toestemming
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 59/2024 van 22 april 2024

2024
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht over de weigering van een zoekmachine om de verwijzing naar een website te verwijderen
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 58/2024 van 22 april 2024

2024
[originele versie] Het nalaten gevolg te geven aan een verzoek tot inzage van een uitlezingsrapport van een wagen
Categorie : Publicaties

Document

Waarschuwing nr. 57/2024 van 18 april 2024

2024
[originele versie] Het opvragen van een identiteitskaart als waarborg
Categorie : Publicaties