3818 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 10 op 3818

Document

Waarschuwing nr. 135/2023 van 21 september 2023

2023
[originele versie] Het beweerdelijke onrechtmatige gebruik van het voormalige zakelijke e-mailaccount van werknemer
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 133/2023 van 14 september 2023

2023
[originele versie in het Frans] Klacht over de verspreiding van e-mails zonder toestemming van de klager
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 132/2023 van 13 september 2023

2023
[originele versie] Klacht wegens het nalaten om gevolg te geven aan meerdere verzoeken tot uitoefening van het recht van inzage
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 131/2023 van 12 september 2023

2023
[originele versie] Weigering van verzoek tot rectificatie
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 130/2023 van 12 september 2023

2023
[originele versie] Klacht wegens het onvoldoende gevolg geven aan een verzoek tot inzage
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 8 september 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 129/2023 van 8 september 2023

2023
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 128/2023 van 8 september 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 127/2023 van 8 september 2023

2023
- een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen en tot wijziging van de wet …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 124/2023 van 8 september 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 6 betreffende laboratoria van boek II van de codex over het welzijn op het werk (1)
Categorie : Publicaties