3546 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 10 op 3546

FAQ

Kan ik advies vragen, een gesprek hebben of van gedachten wisselen met de GBA over een specifieke gegevensverwerking?

2023
De adviserende rol van de GBA is sinds de inwerkingtreding van de AVG zeer streng gedefinieerd en heeft slechts betrekking op een aantal specifieke gevallen: Adviezen op …

Thema: Contact


Document

Zonder gevolg nr. 05/2023 van 27 januari 2023

2023
[originele versie in het Frans] Klacht over de publicatie op Facebook van foto's van de dochter van klager
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 04/2023 van 25 januari 2023

2023
[originele versie] Weigering om gevolg te geven aan verzoek tot gegevenswissing
Categorie : Publicaties

Nieuws

Clouddiensten bij de overheid: verslag van de EDPB en opmerkingen van de GBA

2023
De EDPB heeft een verslag gepubliceerd over de conclusies van zijn eerste jaarlijkse gecoördineerde actie gericht op het gebruik van de cloud door de overheid. In het verslag …

Gepubliceerd op 24 januari 2023


Document

Zonder gevolg nr. 03/2023 van 24 januari 2023

2023
[originele versie in het Frans] Klacht over de ontvangst van een ongevraagde reclame-e-mail en de identificatie van de dienstverlener die de persoonsgegevens van de klager aan …
Categorie : Publicaties

Pagina's

Nieuwsbrief

2023
De Gegevensbeschermingsautoriteit informeert in haar nieuwsbrief over haar belangrijkste adviezen, beslissingen en projecten.

Document

Advies nr. 19/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van wet inzake de preventie en de bestrijding van feminicides, gendergerelateerde dodingen en het geweld dat daar aan vooraf gaat
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 16/2023 van 20 januari 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor investeringen en consultancy voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 15/2023 van 20 januari 2023 (in het Frans)

2023
Ontwerp van Koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst van de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 14/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van wet tot uitvoering en aanvulling van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de …
Categorie : Publicaties