225 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 225

Document

Aanbeveling op eigein initiatief nr. 01/2023 van 11 december 2023

2023
Aanbeveling betreffende de verstrekking van afschriften van kiezerslijsten aan politieke partijen en kandidaten met het oog op de uitoefening van verkiezingscampagnes per post …
Categorie : Publicaties

Document

Aanbeveling nr. 01/2021 van 1 december 2021

2021
Aanbeveling betreffende de verwerking van biometrische gegevens
Categorie : Publicaties

Document

Recommendation n° 03/2020 of 11 december 2020

2021
Recommendation on data sanitisation and data medium destruction techniques.
Categorie : Publicaties

Document

Aanbeveling nr. 03/2020 van 11 december 2020

2021
Aanbeveling inzake technieken om gegevens op te schonen en gegevensdragers te vernietigen
Categorie : Publicaties

Document

Aanbeveling nr. 02/2020 van 31 januari 2020

2020
De draagwijdte van de verplichting om een protocol te sluiten om de mededelingen van persoonsgegevens door de federale publieke sector de formaliseren
Categorie : Publicaties

Document

Aanbeveling nr. 01/2020 van 17 januari 2020

2020
Aanbeveling betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden
Categorie : Publicaties

Document

Aanbeveling nr. 02/2019 van 18 oktober 2019

2019
artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en algemene protocollen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2019 van 6 februari 2019

2019
Het opleggen van de verplichte aanmaak van een gebruikersaccount bij Microsoft voor het raadplegen van toepassingen van overheidsdiensten
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2018 van 28 februari 2018

2018
Aanbeveling uit eigen beweging met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 02/2018 van 5 januari 2018

2018
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van de verwerking met de benaming “Utilisation des données à des fins …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 01/2018 van 5 januari 2018

2018
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van de verwer king met de benaming “Etude de l’origine de la violence …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 05/2017 van 30 november 2017

2017
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische doeleinden in het kader van de verwerking met de benaming ”Ontheemde Kindertijd. Praktijken van …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 07/2017 van 30 augustus 2017

2017
Aanbeveling aan de steden en gemeenten over de registratie van de reden voor de raadpleging van het Rijksregister door hun personeelsleden.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 06/2017 van 14 juni 2017

2017
Aanbeveling betreffende het Register van de verwerkingsactiviteiten (artikel 30 van de AVG).
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 04/2017 van 8 juni 2017

2017
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van de verwerking met de benaming "Enquête auprès des 55 ans …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 03/2017 van 8 juni 2017

2017
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van de verwerking met de benaming "Recensement de la population …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 05/2017 van 24 mei 2017

2017
Aanbeveling uit eigen beweging met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens door GENetic DIAgnostic Network (hierna GENDIA).
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 04/2017 van 24 mei 2017

2017
Aanbeveling betreffende de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming in toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in het bijzonder …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 02/2017 van 19 april 2017

2017
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische doeleinden in het kader van de verwerking met de benaming " Het uitbreiden van de kennis betreffende …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 03/2017 van 12 april 2017

2017
Aanvulling op aanbeveling nr. 04/2015 uit eigen beweging met betrekking tot 1) Facebook, 2) de gebruikers van internet en/of Facebook alsook 3) de gebruikers en aanbieders van Facebook …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 02/2017 van 12 april 2017

2017
Aanbeveling aan de in België gevestigde ondernemingen die klant zijn van Atos Worldline/Equens en betaalkaarten uitgeven
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2017 van 29 maart 2017

2017
Aanbeveling ten behoeve van de Belgische ondernemingen van de Atos Groep wanneer zij optreden als verwerker
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 01/2017 van 10 januari 2017

2017
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische doeleinden in het kader van de verwerking met de benaming ”Consultation de dossiers d'archives …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 07/2016 van 19 december 2016

2016
Aanbeveling ten aanzien van bpost aangaande de Do My Move dienst
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 06/2016 van 19 december 2016

2016
Aanbeveling betreffende de functionaris voor gegevensbescherming in het kader van de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Categorie : Publicaties