15 jul
2021

Openbare raadpleging: aanbeveling betreffende de verwerking van biometrische gegevens

De Gegevensbeschermingsautoriteit lanceert vandaag een openbare raadpleging over haar ontwerp van aanbeveling betreffende de verwerking van biometrische gegevens. Tot 1 september kunt u uw mening over deze tekst geven. 

Biometrische gegevens zoals bijvoorbeeld digitale vingerafdrukken of irisscans zijn door hun aard bijzonder gevoelige gegevens. De verwerking ervan is per definitie verboden volgens de AVG, behalve in een beperkt aantal gevallen die in artikel 9, lid 2, van de AVG worden opgesomd. Om die reden heeft de GBA dit soort gegevens in haar Strategisch Plan 2020-2025 als prioriteit aangemerkt.

Deze aanbeveling is bedoeld als leidraad voor verwerkingsverantwoordelijken, zodat zij de regels in verband met gegevensbescherming bij de verwerking van biometrische gegevens correct kunnen interpreteren en toepassen.

Hoe kunt u ons uw feedback geven?

  • Raadpleeg het ontwerp van aanbeveling betreffende de verwerking van biometrische gegevens door op deze link te klikken. 
  • Stuur ons tot en met 1 september per e-mail uw feedback op de tekst naar het adres biometrie@apd-gba.be

 

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten, zie 'Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens, Informatieverstrekking, -vergaring en bijstand, Behandeling feedback openbare raadplegingen' op onze gegevensbeschermingsverklaring."

Interessante links