Gegevensbeschermingsverklaring in detail

In onze uitgebreide privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) van België

Onafhankelijk collateraal orgaan van De Kamer + verwerkingsverantwoordelijke

Taak

Toezien op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wetgeving genomen in uitvoering ervan en andere gegevensbeschermingsbepalingen.

Contact

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be


Informatieverstrekking, -vergaring en bijstand

Beantwoording vragen en bevorderen bewustwording gegevensbescherming bij het publiek en verwerkingsverantwoordelijken

Algemeen belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taken uit te voeren die wettelijk zijn vastgelegd.
Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens over de vraag, informatie of bestelling Rechtstreeks van de betrokkene(n) EN/OF onrechtstreeks van andere partij(en)
 • Bestelling informatiemateriaal: 2 jaar
 • Andere vragen: 10 jaar na afsluiten dossier
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Indien GBA niet bevoegd of bij samenwerking: andere toezichthoudende autoriteit(en)

Onrechtstreeks: In sommige gevallen krijgen wij een vraag over iemand anders en dit betekent dat wij dus persoonsgegevens kunnen hebben van een andere partij of persoon.

Bewaartermijn: een vraag kan leiden tot een klacht of verzoek en daarom wordt hier dezelfde bewaartermijn genomen als voor o.a. klachtdossiers.

Proactieve monitoring van bepaalde gegevensverwerkingen

In het kader van de taak “toezien op maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een impact hebben op de bescherming van persoonsgegevens” (wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, artikel 20, §1) kan naar aanleiding van bijvoorbeeld een actueel thema bijkomende informatie gevraagd worden en vragen worden gesteld.

Algemeen belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taken uit te voeren die wettelijk zijn vastgelegd.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens over de gegevensverwerkingen Via (een) andere organisatie(s)/nieuwsbericht/open bronnen (vb. website) 10 jaar na afsluiten dossier
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Indien GBA niet bevoegd of bij samenwerking: andere toezichthoudende autoriteit(en)
 • Indien aanleiding onderzoek: zie verder

Onrechtstreeks: In sommige gevallen krijgen wij een vraag over iemand anders en dit betekent dat wij dus persoonsgegevens kunnen hebben van een andere partij of persoon.

Behandeling van klachten en verzoeken

Algemeen belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taken uit te voeren die wettelijk zijn vastgelegd.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens over de klacht/het verzoek (incl. mogelijks bijzondere categorieën van gegevens (AVG, artikel 9 (vb. ziekte, etniciteit, geaardheid, …) en AVG, artikel 10 (vb. PV van de politie)) Rechtstreeks van de betrokkene(n) OF onrechtstreeks van andere partij(en) 10 jaar na afsluiten dossier 
(bij rechtsvordering: tot einde procedure)
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Indien GBA niet bevoegd of bij samenwerking: andere toezichthoudende autoriteit(en)
 • Indien nodig voor bemiddeling: andere betrokkene(n) of partij(en)
 • Indien aanleiding onderzoek: zie verder

Onrechtstreeks: In sommige gevallen krijgen wij een vraag over iemand anders en dit betekent dat wij dus persoonsgegevens kunnen hebben van een andere partij of persoon.

Delen van de persoonsgegevens: bij bemiddeling wordt de identiteit van de aanvrager niet meegedeeld tenzij dit noodzakelijk is om gevolg te kunnen geven aan het verzoek van de betrokkene.

Uitoefening rechten van betrokkenen over verwerkingen door GBA

Algemeen belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taken uit te voeren die wettelijk zijn vastgelegd.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens over de klacht, vraag of verzoek Rechtstreeks van de betrokkene 1 jaar na afsluiten dossier Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur

Behandeling feedback openbare raadplegingen

Wettelijke verplichting
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taken uit te voeren die wettelijk zijn vastgelegd.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens over het document onderhevig aan de openbare raadpleging Rechtstreeks van de betrokkene 1 jaar na einde openbare raadpleging Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur

Meldingen

Functionaris voor gegevensbescherming

Algemeen belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taken uit te voeren die wettelijk zijn vastgelegd.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens organisatie en functionaris voor gegevensbescherming, gegevens over beroep en betrekking van de functionaris voor gegevensbescherming en eventueel andere gegevens die ons worden meegedeeld Rechtstreeks van de functionaris voor gegevensbescherming
OF van de verwerkingsverantwoordelijke, die de functionaris voor gegevens-bescherming aan- of afmeldt
10 jaar na het moment dat de functionaris voor gegevensbescherming of de verwerkingsverantwoordelijke daarom vraagt
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Indien GBA niet bevoegd of bij samenwerking: andere toezichthoudende autoriteit(en)
 • Indien nodig voor bemiddeling: andere betrokkene(n) of partij(en)

Delen van de persoonsgegevens: bij bemiddeling wordt de identiteit van de aanvrager niet meegedeeld tenzij dit noodzakelijk is om gevolg te kunnen geven aan het verzoek van de betrokkene.

Inbreuken in verband met persoonsgegevens

Algemeen belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taken uit te voeren die wettelijk zijn vastgelegd.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Contactgegevens contactpersoon organisatie en eventueel andere persoonsgegevens die ons via het formulier worden meegedeeld Rechtstreeks van de betrokkene
OF van de verwerkingsverantwoordelijke
10 jaar na afsluiten dossier (bij rechtsvordering tot einde procedure)
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Indien GBA niet bevoegd of bij samenwerking: andere toezichthoudende autoriteit(en)
 • Bij grensoverschrijdende verwerking: andere toezichthoudende autoriteit(en) of organisatie(s) van andere lidstaten

Adviezen, aanbevelingen en goedkeuringen

Algemeen belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taken uit te voeren die wettelijk zijn vastgelegd.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en eventueel andere gegevens die ons via het adviesaanvraag formulier of emailuitwisseling worden meegedeeld Rechtstreeks van de betrokkene(n) OF van de verwerkingsverantwoordelijke 10 jaar na afsluiten dossier
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Indien GBA niet bevoegd of bij samenwerking: andere toezichthoudende autoriteit(en)
 • Indien dit nodig is voor de samenwerking m.b.t. goedkeuringen waarin de AVG voorziet: het Europees Comité voor gegevensbescherming
 • Advies betreffende wetgeving: uitzonderlijk wanneer een derde vraagt om contact op te nemen met de aanvrager over het advies

Inspectie, controle en handhaving

Algemeen belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taken uit te voeren die wettelijk zijn vastgelegd.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens en contactgegevens Rechtstreeks van de betrokkene(n)/organisatie(s) OF onrechtstreeks van andere partij(en) EN/OF databank(en) (vb. Rijksregister (in uitzonderlijke gevallen)) 10 jaar na afsluiten dossier (bij rechtsvordering: tot einde procedure
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Indien GBA niet bevoegd of bij samenwerking: andere toezichthoudende autoriteit(en)
 • Indien nodig voor de onderlinge samenwerking waarin de AVG voorziet: het Europees Comité + andere toezichthoudende autoriteiten van andere lidstaten + eventueel Marktenhof (handhavingsdossiers)
Andere persoonsgegevens over het onderzoek
(vb. technische vaststellingen, briefwisseling, interne bedrijfsdocumentatie, verklaringen)
Rechtstreeks van de betrokkene(n)/organisatie(s) OF onrechtstreeks van andere partij(en) of databank(en) 10 jaar na afsluiten dossier (bij rechtsvordering: tot einde procedure)
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Indien dit nodig is voor de onderlinge samenwerking waarin de AVG voorziet: het Europees Comité + andere toezichthoudende autoriteit(en) + eventueel Marktenhof (handhavingsdossiers)
Handhaving: publicatie beslissingen: indirecte persoonsgegevens betrokkene/organisatie in het kader van de beslissing Rechtstreeks van de betrokkene(n)/organisatie(s) OF onrechtstreeks van andere partij(en) Altijd Iedereen die onze website raadpleegt

Onrechtstreeks: In sommige gevallen krijgen wij een vraag over iemand anders en dit betekent dat wij dus persoonsgegevens kunnen hebben van een andere partij of persoon.

Organisatiebeheer

Websites

Gegevensbeschermingsautoriteit

Wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals IP adressen en ‘cookies’ om de goede werking en veiligheid van onze website te garanderen.

Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft en op uw toestemming voor de analyse van het gebruik van onze website betreft. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

Meer info vindt u in ons cookiebeleid.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder ik deze?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobiel) Chrome (mobiel) Safari (mobiel) Microsoft Edge
Ikbeslis

Zie privacyverklaring ‘ik beslis’.

Veiligheid: bezoekersregistratie

Gerechtvaardigd belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)veiligheid en de goede werking van onze organisatie te verzekeren. (caption)

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens en gegevens over het bezoek (vb. datum, tijdstip, …) Rechtstreeks van de betrokkene 2 jaar /

Organisatie studiedagen, gedachtenwisselingen en evenementen

Algemeen belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze taak van algemeen belang uit te voeren.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, gegevens betreffende beroep/betrekking, contactgegevens en bij bezoek: gegevens over het bezoek of de deelname Rechtstreeks van de betrokkene(n)/onrechtstreeks van andere partije(n) 2 jaar na studiedag/gedachtenwisseling/event
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Eventueel: mede-organisator(en)

Nieuwsbrieven

Je kan je toestemming intrekken via de uitschrijfknop in de nieuwsbrief. Zowel bij het in- als het uitschrijven zal je gevraagd worden dit te bevestigen.

Toestemming
Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de verkregen toestemming van de betrokkene.

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens en contactgegevens Rechtstreeks van de betrokkene Tot intrekking van de toestemming
 • Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
 • Eventueel: mede-organisator(en)

 


Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze DPO.

DPO – Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
dpo@apd-gba.be

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.