Hoe stel ik mijn Register op?

Het Register moet schriftelijk worden opgesteld. Dat kan in elektronische vorm. Het mag niet tegelijk in papieren en elektronische vorm bestaan (punt 30.3. van de AVG). Het moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor de GBA.


De GBA heeft een model opgesteld. Deze modellen kunnen ook worden verstrekt door organisaties die een sector vertegenwoordigen.

Het Register moet tevens worden bijgewerkt overeenkomstig de ontwikkeling en evolutie van de activiteiten van de betrokken onderneming of organisatie. Het kan met het oog op de 'accountability' voor de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers nuttig zijn deze informatie tot 5 jaar na de beëindiging van de verwerking te bewaren – met vermelding van de datum waarop de verwerking werd beëindigd. De GBA kan verzoeken het Register in te kijken om informatie over de verwerkingen te verifiëren, zelfs na de beëindiging van de verwerkingen.

Het bedrijf of de organisatie kan bepalen in welke taal het Register wordt opgesteld. De GBA kan echter een vertaling van het Register in een van de landstalen vereisen op kosten van de onderneming of de organisatie.