49 resultaten gevonden voor "covid"

Resultaten van 1 tot 25 op 49

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 20 juli 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 19 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 75/2023 van 30 maart 2023

2023
Een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 205/2022 van 9 september 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde gegevens in verband met patiënten die gehospitaliseerd zijn wegens COVID-19 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 139/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende instemming met het wetgevend samenwerkingsakkoord van (06.05.2022) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2022 van 24 februari 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van samenwerkingsakkoord strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 28/2022 van 16 februari 2022

2022
een ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van een hoofdstuk XI in de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 18/2022 van 4 februari 2022

2022
Een voorontwerp van wet houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opgestelde apotheken, van vaccins vergund voor de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 06/2022 van 21 januari 2022

2022
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 01/2022 van 13 januari 2022

2022
Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 245/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 244/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 237/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, eerste lid, van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 235/2021 van 17 december 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars, artikelen 8, 11 – 15
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 232/2021 van 15 december 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Samenwerkingsakkoord strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 221/2021 van 3 december 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2020 tot uitvoering van de artikelen 47, § 1, en 51, § 5, van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 205/2021 van 10 november 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor ondernemingen voor de organisatie van evenementen in het kader van de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 170/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 164/2021 van 28 september 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 163/2021 van 23 september 2021

2021
Verzoek om advies betreffende een voorontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 161/2021 van 22 september 2021

2021
adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 124/2021 van 12 juli 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 88/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 66/2021 van 6 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties