64 resultaten gevonden voor "eID"

Resultaten van 1 tot 10 op 64

Pagina's

De eID op de werkplek

2020
Elke Belg heeft een (elektronische) identiteitskaart. Vroeger werd de identiteitskaart uitsluitend gebruikt voor administratieve verplichtingen tegenover de gemeente en …
Categorie : Themas

Pagina's

eID

2020
Zodra u een persoon vraagt om zijn of haar identiteitskaart voor te leggen, deze elektronisch te lezen of u eist van hen dat hij zich authenticeren op uw website met behulp van hun identiteitskaart, …

FAQ

Mag ik de contactgegevens verzamelen met behulp van de eID?

2020
De besluiten voorzien geen specifiek systeem voor het verzamelen van de contactgegevens. Een verzamelsysteem via eID is dus niet nadrukkelijk verboden. Het is echter niet mogelijk …

Thema: Verzamelen van contactgegevens in de horeca in het kader van de strijd tegen COVID-19


Pagina's

De lezing van de eID

2020
Met behulp van een kaartlezer, kunt u de identiteitskaart van uw gesprekspartners elektronisch lezen. Daarmee kunt u de persoonlijke gegevens, die in de microchip van de identiteitskaart …
Categorie : Themas

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit sanctioneert een handelaar voor het disproportionele gebruik van de eID om een klantenkaart aan te maken

2019
De Autoriteit bestraft een handelaar die als enig middel voor de aanmaak van een klantenkaart, de lezing van de elektronische identiteitskaart voorstelt. De opgelegde administratieve …

Pagina's

eID voorleggen

2020
Men mag u niet identificeren tenzij dit noodzakelijk is. De concrete reden die deze noodzaak rechtvaardigt, moet rechtmatig zijn en u moet er duidelijk en nauwkeurig over worden …

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 02/2008 van 16 april 2008

2008
Bibliotheken – EID – toegang Rijksregister
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 01/2010 van 24 maart 2010

2010
Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 13/2005 van 7 september 2005

2005
Advies met betrekking tot 3 wetsvoorstellen tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 19/2014 van 19 maart 2014

2014
Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en tot wijziging van de wet van 8 augustus …
Categorie : Publicaties