5473 resultaten gevonden voor "eID"

Resultaten van 1 tot 10 op 5473

Pagina's

De eID op de werkplek

2020
Elke Belg heeft een (elektronische) identiteitskaart. Vroeger werd de identiteitskaart uitsluitend gebruikt voor administratieve verplichtingen tegenover de gemeente en …
Categorie : Themas

FAQ

Mag ik de contactgegevens verzamelen met behulp van de eID?

2020
De besluiten voorzien geen specifiek systeem voor het verzamelen van de contactgegevens. Een verzamelsysteem via eID is dus niet nadrukkelijk verboden. Het is echter niet mogelijk …

Thema: Verzamelen van contactgegevens in de horeca in het kader van de strijd tegen COVID-19


Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit sanctioneert een handelaar voor het disproportionele gebruik van de eID om een klantenkaart aan te maken

2019
De Autoriteit bestraft een handelaar die als enig middel voor de aanmaak van een klantenkaart, de lezing van de elektronische identiteitskaart voorstelt. De opgelegde administratieve …

Pagina's

eID

2020
Zodra u een persoon vraagt om zijn of haar identiteitskaart voor te leggen, deze elektronisch te lezen of u eist van hen dat hij zich authenticeren op uw website met behulp van hun identiteitskaart, …

Pagina's

Praktische toepassingen

2020
Enkele praktische toepassingen over het voorleggen en het uitlezen van de eID.

Pagina's

De lezing van de eID

2020
Met behulp van een kaartlezer, kunt u de identiteitskaart van uw gesprekspartners elektronisch lezen. Daarmee kunt u de persoonlijke gegevens, die in de microchip van de identiteitskaart …
Categorie : Themas

Pagina's

eID voorleggen

2020
Men mag u niet identificeren tenzij dit noodzakelijk is. De concrete reden die deze noodzaak rechtvaardigt, moet rechtmatig zijn en u moet er duidelijk en nauwkeurig over worden …

Document

2021
Categorie : Publicaties

Document

Arrest van 17 februari 2021 van het Marktenhof (AR/74)

2021
Hof van Beroep - Arrest van 17 februari 2021 (2021/AR/74)
Categorie : Publicaties

Pagina's

2021