224 resultaten gevonden

Resultaten van 176 tot 200 op 224

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 7/2008 van 28 april 2008

2008
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische doeleinden in het kader van het onderzoek ""Fijnmazige informatie ten behoeve van …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 6/2008 van 21 april 2008

2008
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische doeleinden in het kader van het onderzoek ""Fijnmazige informatie ten behoeve van …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 03/2008 van 16 april 2008

2008
Draagwijdte machtigingsbesluiten van de gemeenten
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 02/2008 van 16 april 2008

2008
Bibliotheken – EID – toegang Rijksregister
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2008 van 12 maart 2008

2008
Aanvraag van het ICT Steunpunt b.v.b.a. B.O.A.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 4/2008 van 6 maart 2008

2008
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek ""de effectiviteit van technopreventief …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 5/2008 van 4 maart 2008

2008
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het raam van een analyse genaamd ""Histoire de la Psychiatrie en Belgique au vingtième siècle"" …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 3/2008 van 28 februari 2008

2008
Verdere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische doeleinden in het kader van een doctoraatsstudie over leven en werk van de economist Robert Triffin …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 02/2008 van 26 februari 2008

2008
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek "Vragenlijst cultuurcheque: In het kader …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 01/2008 van 31 januari 2008

2008
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek ""Formele, descriptieve en substantiële …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 03/2007 van 19 december 2007

2007
Toepassing van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van artikel 278 van de programmawet (I) van 24 december 2002, met inachtneming van de voorwaarden gesteld in het …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 8/2007 van 5 december 2007

2007
Latere verwerking (LV) voor de codering in het kader van de verwerking met de naam ""Kwaliteitsproject Vlaams Ziekenhuisnetwerk K.U.Leuven"" door het ""Leuven …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 02/2007 van 28 november 2007

2007
Aanbeveling uit eigen beweging inzake de verspreiding van beeldmateriaal
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 7/2007 van 10 september 2007

2007
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische doeleinden in het kader van een “verkeersonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestand …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 5/2007 van 13 juli 2007

2007
Latere verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het kader van een onderzoek genaamd «Recherche qualitative sur la situation socio-économique des personnes ayant …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 6/2007 van 9 juli 2007

2007
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het kader van een onderzoek genaamd « Histoire de la Psychiatrie en Belgique au vingtième siècle » onder leiding …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 3/2007 van 24 mei 2007

2007
Latere verwerking van niet-gecodeerde gegevens genaamd “étude visant à : évaluer le taux d’insertion professionnelle des apprentis certifiés ,,
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 4/2007 van 23 mei 2007

2007
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke en statistische doeleinden in het kader van het onderzoek ""Medische beslissingen …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2007 van 2 mei 2007

2007
Aanbeveling betreffende de wetgeving die toepasselijk is op de gegevensverwerkingen voor wetenschappelijke of statistische doeleinden door het Federaal Kenniscentrum voor …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 2/2007 van 25 april 2007

2007
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het raam van een doctoraatsproject in de criminologie betreffende de vroegere commissies voor voorwaardelijke …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 1/2007 van 5 januari 2007

2007
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek ""Biomonitoringsonderzoek van zware …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2007 van 1 januari 2007

2007
test RR rec
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 1/2006 van 29 november 2006

2006
Aanbeveling betreffende de verenigbaarheid van meldsystemen (klokkenluidersystemen) met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 4/2006 van 11 september 2006

2006
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het kader van een “onderzoek naar voetgangersongevallen die voorvallen op een oversteekplaats voor voetgangers …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 5/2006 van 17 juli 2006

2006
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek ""Vragenlijst UGender"" …
Categorie : Publicaties