24 jan
2023

Clouddiensten bij de overheid: verslag van de EDPB en opmerkingen van de GBA

De EDPB heeft een verslag gepubliceerd over de conclusies van zijn eerste jaarlijkse gecoördineerde actie gericht op het gebruik van de cloud door de overheid. In het verslag wordt een reeks aanbevelingen voorgesteld voor verwerkingsverantwoordelijken die gebruikmaken van de clouddiensten. De GBA levert commentaar op nationaal niveau.

In februari 2022 had de GBA besloten om deel te nemen aan de eerste jaarlijkse gecoördineerde actie van de EDPB. In totaal hadden 22 nationale toezichthoudende autoriteiten in de EER gereageerd en acties in die zin opgezet. De GBA had via een vragenlijst informatie verzameld bij enerzijds ICT-dienstverleners voor overheidsinstanties en anderzijds overheidsinstanties die grote hoeveelheden gezondheidsgegevens verwerken.

De antwoorden van de overheidsinstanties die bij deze actie in België betrokken zijn, zijn gebruikt voor het opstellen van een nationaal verslag, dat als bijlage bij het door de EDPB gepubliceerde verslag is gevoegd.

De GBA wijst op het belang van, onder andere:

  • het raadplegen van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) vóór het kiezen van een aanbieder van een clouddienst;
  • het uitvoeren van een effectbeoordeling (GEB) vóór het gebruiken van clouddiensten;
  • het opnemen van gedetailleerde vereisten op het gebied van gegevensbescherming in offerteaanvragen en openbare aanbestedingen.

Om deze bewustmakingsactie af te ronden, heeft de GBA de ondervraagde Belgische instanties op basis van hun specifieke antwoorden een tabel met opmerkingen toegezonden, waarmee zij een zelfevaluatie kunnen uitvoeren en de nodige maatregelen kunnen treffen om het gebruik van clouddiensten in overeenstemming te brengen met de vereisten op het gebied van gegevensbescherming.

De volgende jaarlijkse gecoördineerde actie van de EDPB zal gericht zijn op de aanwijzing en de rol van de functionaris voor gegevensbescherming. De GBA, waarvoor de DPO een van de prioriteiten van 2023 is, is al van plan hieraan deel te nemen.

Het volledige verslag van de EDPB en de nationale bijlagen zijn beschikbaar op de website van de EDPB.

Interessante links