16 jun
2021

De nieuwe standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn bekendgemaakt

Deze nieuwe bepalingen vervangen de "oude" besluiten (2001/497/EG en 2010/87/EU) en zorgen ervoor dat passende waarborgen kunnen worden ingesteld voor de doorgifte van gegevens naar een derde land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt. De bepalingen kunnen worden gebruikt om passende waarborgen te bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens:

  • door een verwerkingsverantwoordelijke die onder de AVG valt aan een verwerker;
  • door een verwerkingsverantwoordelijke die onder de AVG valt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  • door een verwerker die onder de AVG valt aan een verwerker;
  • door een verwerker die onder de AVG valt aan een verwerkingsverantwoordelijke.

Opgelet: deze bepalingen moeten alleen worden gebruikt als de gegevensimporteur niet onder het toepassingsgebied van de AVG valt. Bijvoorbeeld: een buiten de EU gevestigde verwerkingsverantwoordelijke die diensten binnen de Europese Unie aanbiedt en in dat kader gegevens verzamelt, zal geen standaardbepalingen tussen de gegevensexporteur en zichzelf hoeven op te stellen, aangezien deze laatste al onderworpen is aan de AVG. Als daarentegen de verwerkingsverantwoordelijke die in een derde land is gevestigd en waarop de AVG van toepassing is, gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker buiten de Europese Unie doorgeeft, wordt hij "gegevensexporteur" en zal hij dus de bepalingen "verwerkingsverantwoordelijke aan verwerkingsverantwoordelijke" en/of "verwerkingsverantwoordelijke aan verwerker" moeten invoeren.

Meer info vindt u op deze webpagina van onze website.

Interessante links