01 maa
2021

De Gegevensbeschermingsautoriteit wil een kennis- en informatienetwerk ter ondersteuning van DPO's

De Gegevensbeschermingsautoriteit lanceert DPO-Connect, een project dat zowel de autoriteit als de groeiende gemeenschap van privacy professionals in België, en in het bijzonder de gegevensbeschermingsfunctionarissen, in staat moet stellen om kennis en informatie over de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een gebruiksvriendelijke manier te verzamelen, te filteren, te organiseren en te delen.

Een belangrijke uitdaging voor dit project dat door de Europese Commissie (DG JUST) werd geselecteerd voor financiering in het kader van het EU-programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap is dan ook de ontwikkeling van een samenwerkingsplatform die de realisatie van deze strategische doelstelling mogelijk maakt.

DPO-Connect zal worden geleid door een consortium onder leiding van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en met de onderzoeksgroep Recht, Wetenschap, Technologie en Samenleving (LSTS) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Belgische Beroepsvereniging van Data Protection Officers (DPO-pro) als partners.