04 jul
2020

Rapport over de implementatie van de AVG bij KMO's

Daarom heeft de VUB een rapport opgesteld over de resultaten van de besprekingen met deze organisaties. Het rapport onthult de uitdagingen van KMO’s aangehaald door het merendeel van de bevraagde sectororganisaties:

  • de samenwerking met derde partijen als verwerker;
  • het gebrek aan financiële middelen om maatregelen te nemen en zich voldoende te informeren;
  • het gebrek aan kennis over de rechten van betrokkenen en
  • de ontmoediging door ingewikkelde administratieve processen.   

De GBA zal bijgevolg samen met haar partners zoveel mogelijk rekening houden met de conclusies van dit rapport bij de ontwikkeling van nieuwe conformiteitsinstrumenten die beantwoorden aan de specifieke behoeften van KMO's.

David Stevens, Voorzitter van de GBA: "Zoals in ons strategisch plan staat, zijn de KMO’s een van de prioriteiten van de GBA en wij hechten veel belang aan de ondersteuning van de KMO’s. Het feit dat deze sector als een van de prioritaire sectoren bepaald werd,  betekent niet noodzakelijkerwijs dat er meer sancties aan KMO’s opgelegd zullen worden".

Voor meer informatie over het project BOOST, neem contact op met Pavlina Peneva via mail pavlina.peneva@apd-gba.be.

Interessante links