Hoe uw ontwerp van gedragscode voorleggen aan de GBA ?

U kan uw ontwerp van gedragscode indienen via de website van de GBA. Vergeet niet dat u de aanvraag tot goedkeuring van de gedragscode gelijktijdig indient met de aanvraag tot accreditatie van het toezichthoudende orgaan van uw gedragscode. De aanvraag tot accreditatie dient u ook via onze website.


Om geldig te zijn, moet uw gedragscode goedgekeurd zijn door de GBA.

Alle codeontwerpen moeten worden voorgelegd en goedgekeurd door de GBA. De nationale codes worden onderzocht, geregistreerd en gepubliceerd door de GBA. De transnationale codes worden door de bevoegde autoriteit voor advies aan het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECGB) toegezonden alvorens ze door de GBA worden geregistreerd en  gepubliceerd.

Om een gedragscode goed te keuren moet deze voldoen aan alle criteria die het ECGB heeft uitgewerkt in haar richtsnoeren voor gedragscodes. Raadpleeg deze richtsnoeren dan ook zorgvuldig bij het uitwerken van uw gedragscode.

Alleen verenigingen of organisaties die categorieën verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, mogen een gedragscode ter goedkeuring aan de GBA voorleggen. Deze representativiteit moet worden aangetoond bij het indienen van uw aanvraag.  

Wij raden u aan contact op te nemen met de GBA als u vragen of twijfels heeft over uw ontwerpcode voordat u deze officieel indient. Eens de gedragscode is ingediend, is de GBA formeel verplicht een positief of negatief openbaar advies uit te brengen over de gedragscode zoals u die hebt ingediend.

Te volgen procedure: