Sancties

Wat gebeurt er als de artikelen 37 tot 39 van de AVG niet nageleefd worden door de betrokken verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers?


In overeenstemming met artikel 83 van de AVG worden inbreuken op de verplichtingen, die krachtens  de artikelen 37, 38 en 39 met betrekking tot de functionaris voor gegevensbescherming, berusten bij de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker administratief beboet voor een  maximaal bedrag van 10 miljoen EUR of, in het geval van een onderneming, maximaal 2% van de totale wereldwijde omzet van het voorgaande boekjaar, indien dit bedrag hoger is.

Indien de contactgegevens van de functionaris niet aan de betrokkenen worden meegedeeld (artikelen 13 en 14 van de AVG), wordt het plafond van deze administratieve boetes verhoogd tot 20.000.000 en 4% van de totale wereldwijde omzet van het voorgaande boekjaar.

In het algemeen zijn deze administratieve boetes niet de enige vorm van administratieve sancties die door de gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen worden opgelegd. Er staan de gegevensbeschermingsautoriteit andere maatregelen ter beschikking bij  de uitoefening van haar corrigerende bevoegdheden (art. 58.2): waarschuwing, berisping, aanmaning, enz.