2349 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 2349

Document

Advies nr. 25/2023 van 9 februari 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2021/664 van de Commissie van 22 april 2021 inzake een regelgevingskader voor U-space
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 24/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van het juridisch stelsel van de weg
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten met het oog op het verbeteren van de werkomstandigheden van de pakketbezorgers
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 19/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van wet inzake de preventie en de bestrijding van feminicides, gendergerelateerde dodingen en het geweld dat daar aan vooraf gaat
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 18/2023 van 20 januari 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een wetsvoorstel tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet houdende het faciliteren van een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 16/2023 van 20 januari 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor investeringen en consultancy voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 15/2023 van 20 januari 2023 (in het Frans)

2023
Ontwerp van Koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst van de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 14/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van wet tot uitvoering en aanvulling van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 13/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 11/2023 van 20 januari 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 10/2023 van 20 januari 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het juridisch kader voor non-SOLAS-schepen – Art. 2
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 08/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 07/2023 van 20 januari 2023

2023
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de Raad van state, gecoördineerd op 12 januari 1973
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 05/2023 van 20 januari 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling en Transitie van ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 03/2023 van 20 januari 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 02/2023 van 20 januari 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 01/2023 van 20 januari 2023

2023
Ontwerp koninklijk besluit betreffende de toepassing van een stelsel van autocontrole binnen voor het publiek opengestelde apotheken
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 278/2022 van 21 december 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de wapenbeurzen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 275/2022 van 21 december 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 271/2022 van 21 december 2022

2022
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 270/2022 van 21 december 2022

2022
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 269/2022 van 21 december 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 268/2022 van 21 december 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het Passagier Lokalisatie Formulier en houdende wijzigingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 266/2022 van 21 december 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het recht op toegang en het recht op verbetering door de personen die in het wachtregister …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 264/2022 van 6 december 2022

2022
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij …
Categorie : Publicaties