2443 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 2443

Document

Advies nr. 128/2023 van 8 september 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 127/2023 van 8 september 2023

2023
- een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen en tot wijziging van de wet …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 124/2023 van 8 september 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 6 betreffende laboratoria van boek II van de codex over het welzijn op het werk (1)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 123/2023 van 8 september 2023

2023
Een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2020 tot instelling van een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 122/2023 van 18 augustus 2023

2023
Voorontwerp van decreet van de Duitstalige gemeenschap betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 4 augustus 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 20 juli 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 18 juli 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 121/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende de oprichting en de organisatie van de opdrachten van de ETIAS Nationale Eenheid (E.N.E), Adviesaanvraag over een voorontwerp …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 120/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van de bepalingen betreffende de ongewenste …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 118/2023 van 18 juli 2023

2023
Een voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 117/2023 van 18 juli 2023

2023
Een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de lokale besturen, de initiatieven …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 116/2023 van 18 juli 2023

2023
Een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over het decreet van 10 maart 2023 over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 115/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 114/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 juli 2007 betreffende de civiele veiligheid, om het gebruik van camera’s door de operationele …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2023 van 18 juli 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van decreet over het Vastgoedinformatieplatform
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 111/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 110/2023 van 18 juli 2023

2023
Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de bovenlokale cultuurwerking
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 109/2023 van 4 juli 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 30 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvaag over een voorontwerp van wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 29 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 99/2023 van 29 juni 2023

2023
Ontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 108/2023 van 29 juni 2023

2023
Voorontwerp van decreet en ordonnantie voor een Brussels Wetboek inzake de gelijkheid, de non-discriminatie en de bevordering van diversiteit, deel 2, titel 3, hoofdstuk 4
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 106/2023 van 29 juni 2023

2023
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie en tot wijziging van het gemeentelijk decreet van 23 april 2018
Categorie : Publicaties