31 aug
2020

De GBA publiceert een rapport over de kennis en het begrip van KMO's inzake de AVG.

Onze academische partner de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft in het kader van het project BOOST een rapport opgesteld over de resultaten van de antwoorden ontvangen van KMO’s aan de vragenlijst die onlangs werd gelanceerd.

De vragenlijst had tot doel om de kennis en het begrip van KMO’s aangaande de AVG in kaart te brengen, alsook de bestaande en nodige ondersteuningsmechanismen.

Het verslag stelt dat, over het algemeen, de kennis en het begrip van KMO’s niet op alle domeinen even sterk is. Een groot aantal van de bevraagde ondernemingen meent over voldoende theoretische kennis te beschikken van wat persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens inhouden volgens de AVG. Echter, liggen de resultaten verder uit elkaar wat betreft de drie specifieke centrale thema’s van het project:

  1. het transparantiebeginsel;
  2. de gegevensbeschermingseffectbeoordeling ("GEB");
  3.  de begrippen "verwerkingsverantwoordelijke" en "onderaannemer".

Bovendien, tonen de resultaten dat KMO’s voornamelijk moeilijkheden ervaren met de volgende thema’s:

  • bewaartermijnen van persoonsgegevens;
  • het register van de verwerkingsactiviteiten ;
  • verwerkersovereenkomsten met externen en
  • het beginsel van “privacy van bij het ontwerp en door standaardinstellingen”.

David Stevens, Voorzitter van de GBA: "We zijn zich ervan bewust dat de KMO's moeilijkheden ondervinden bij de uitvoering van de AVG en wij willen hen, via het project BOOST, helpen door nieuwe conformiteitsinstrumenten die beantwoorden aan de specifieke behoeften van KMO's.”

Voor meer informatie over het project BOOST, neem contact op met Pavlina Peneva via mail pavlina.peneva@apd-gba.be

Interessante links