Project Boost voor KMO's

KMO's informeren en begeleiden

KMO's informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hen praktische ondersteuning bieden om de AVG na te leven, dit is de doelstelling van het nieuwe project 'BOOST'. Dit project heeft als doel micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) uit alle sectoren te helpen bij de toepassing van de AVG. Dit project legt de focyus op drie thema’s waarover KMO’s bijzonder verontrust zijn:

  • Het transparantiebeginsel;
  • De Gegevensbeschermingseffectbeoordeling ("DPIA" in het Engels);
  • De begrippen "verwerkingsverantwoordelijke" en "onderaannemer".

De GBA zal het project leiden en zal samenwerken met drie gerenommeerde universiteiten met een sterke expertise op het gebied van persoonsgegevens: de Vrije Universiteit Brussel (VUB), KU Leuven (KUL) en de Universiteit van Namen.
Lees meer

 

Newsletter

Het poject voorziet in een tweemaandelijkse nieuwsbrief bestemd voor KMO's.

News

De GBA lanceert een vragenlijst voor KMO's uit alle sectoren om de belangrijkste uitdagingen bij de toepassing van de AVG te identificeren. Deelnemen kan tot 31 mei.

Financiering van de Europese Unie

Dit project wordt gefinancierd door het EU programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap REC-AG-2019.